Szukaj

Informacja o polityce prywatności na podstawie art. 12 i nast. RODO - Sharp AGD

Informacja o polityce prywatności na podstawie art. 12 i nast. RODO


I.Identity and contact details of the controller2
II.Contact details of the data protection officer2
III.Data processing on our website2
i.Provision of the website and creation of log files2
ii.Use of technically necessary cookies3
iii.Google reCAPTCHA4
iv.Creating a customer account4
v.Email contact5
vi.Google Analytics6
vii.Data subjects´ requests pursuant to Art. 12 et seq. GDPR7
viii.Defending and enforcing legal claims8
IV.Other data processing outside the scope of our website9
i.Facebook fan page9
ii.YouTube channel10
V.Categories of recipients11
VI.Data transfers to third countries11
VII.Your rights11
VIII.Overview of the cookies used in our website13
i.Technically necessary cookies13
ii.Tracking cookies14

                              I.  Tożsamość I dane administratora danych osobowych                         

  Administratorem danych osobowych w znaczeniu określonym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”) i innych ustawach krajowych państw członkowskich, jak również przepisach o ochronie danych jest:

  Vestel Germany GmbH
  Parkring 6
  85748 Garching b. München, Niemcy

 (zwany dalej „my”, „nas”, „nasz”)

                              II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych                 
        
 
  Kwestia ochrony Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo istotna. Aby zadbać o odpowiedni poziom ochrony, zleciliśmy zajęcie się tą sprawą firmie konsultingowej, specjalizującej się w tematyce ochrony i bezpieczeństwa danych. Nasz inspektor ochrony danych wywodzi się właśnie z tej grupy doświadczonych ekspertów.

  Dane firmy konsultingowej:

  MAGELLAN Rechtsanwälte, Brienner Straße 11, 80333 Munich / www.magellan-datenschutz.de/en 

  Wszelkie pytania związane z ochroną i bezpieczeństwem danych prosimy kierować bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych z MAGELLAN Rechtsanwälte:

  E-Mail: datenschutz_vestel@magellan-rechtsanwaelte.de / Tel.: (+49) 089-552950

                             III. Przetwarzanie danych na naszej stronie                     
            
 
           i.  Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików rejestru systemu     

      a.  Podstawa prawna 

 Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście udostępniania strony internetowej i tworzenia plików rejestru systemu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  b.  Zastosowanie 

 Tymczasowe przechowywanie przez nas Twoich danych osobowych jest potrzebne dla działania strony na Twoim komputerze. Dlatego Twoje dane osobowe muszą być przechowywane przez czas trwania sesji.
 Twoje dane osobowe są przechowywane w rejestrze systemu w celu zapewnienia działania strony. Twoje dane osobowe pomagają nam również w optymalizacji działania strony oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w żaden inny sposób.

 c.  Czas przechowywania 

 Dane są usuwane w momencie, kiedy nie występuje dłużej potrzeba osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane. W przypadku kiedy Twoje dane osobowe są zapisywane w celu udostępniania strony następuje to natychmiast po zakończeniu danej sesji.

 Jeśli Twoje dane są przechowywane w plikach rejestru systemu, usunięcie ich nastąpi najpóźniej w ciągu 90 dni. Jeśli pliku rejestru systemu jest przechowywany dłużej, Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane, tak aby nie można było ich przypisać do danego użytkownika strony.  

        d.  Prawo do sprzeciwu i sprostowania     

 Zbieranie Twoich danych osobowych dla udostępniania strony oraz ich przechowywanie w plikach rejestru systemu jest potrzebne do zapewnienia działania strony. Zatem nie ma możliwości braku zgody na ten rodzaj przetwarzania danych.          ii. Wykorzystywanie technicznych plików cookie     

      a.  Podstawa prawna 

Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych w tym kontekście wykorzystywania technicznych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 b.  Zastosowanie 

Techniczne pliki cookie są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej strony. Niektóre funkcje naszej strony nie są dostępne bez wykorzystywania plików cookie. Dlatego po zmianie strony Twoja przeglądarka musi być po raz kolejny rozpoznana. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w żaden inny sposób.

 c.  Czas przechowywania 

Dane są usuwane w momencie, kiedy nie występuje dłużej potrzeba osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane; dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy wygasa dana sesja.

 d.  Prawo do sprzeciwu i sprostowania 

Przegląd używanych na naszej stronie technicznych plików cookie dostępny jest na dole strony.

Pliki cookie są przechowywane na Twoich komputerze i są następnie przekazywane z komputera na naszą stronę. Zatem masz całkowitą kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie.

Dopasowując ustawienia przeglądarki, możesz wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. W każdej chwili możesz również usunąć przechowywane pliki cookie. Można to zrobić również automatyczne. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie dla naszej strony, możesz nie mieć pełnego dostępu do wszystkich jej funkcji.          iii.Google reCAPTCHA     

      a.  Podstawa prawna 

Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście przeciwdziałania spamowi i manipulacji z wykorzystaniem Google reCAPTCHA jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 b.  Zastosowanie 

W kontekście przeciwdziałania spamowi i manipulacji z wykorzystaniem Google reCAPTCHA Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu ochrony pól tekstowych przed nieodpowiednimi treściami („spamem”) dostarczanymi przez programy („boty”).

 c.  Czas przechowywania 

Twoje dane osobowe są usuwane w momencie, kiedy nie występuje dłużej potrzeba osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane.

 d.  Prawo do sprzeciwu i sprostowania 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście przeciwdziałania spamowi i manipulacji z wykorzystaniem Google reCAPTCHA jest bezwzględnie konieczne dla ochrony pól tekstowych udostępnianych na naszej stronie. Zatem nie ma możliwości braku zgody na ten rodzaj przetwarzania danych.          iv. Tworzenie konta klienta     

      a.  Podstawa prawna 

Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście tworzenia konta klienta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 b.  Zastosowanie 

Rejestracja umożliwia zawieranie umów oraz kultywowanie naszej relacji konsumenckiej. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście rejestracji i tworzenia konta klienta jest potrzebne do wypełnienia umowy zawartej między Tobą a nami oraz do wdrożenia środków przedumownych, jak również to utrzymywania naszej relacji konsumenckiej.

 c.  Czas przechowywania 

Dane są usuwane w momencie, kiedy nie występuje dłużej potrzeba osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane lub w momencie usunięcia konta klienta.

 d.  Prawo do sprzeciwu i sprostowania 

Konto klienta możesz usunąć w dowolnym momencie. W tym przypadku Twoje dane osobowe będą natychmiast usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.          v.  Kontakt mailowy     

      a.  Podstawa prawna 

Podstawą prawną dla przetwarzaniu Twoich danych osobowych przekazanych poprzez kontakt z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontaktujesz się z nami w celu zawarcia umowy, art. 6 ust. 1 ust. b RODO stanowi dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych.

 b.  Zastosowanie 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w trakcie kontaktu z nami potrzebne jest jedynie do rozpatrzenia Twojego wniosku.

 c.  Czas przechowywania 

Dane są usuwane w momencie, kiedy nie występuje dłużej potrzeba osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane. Dzieje się tak w przypadku jakichkolwiek danych przekazanych w trakcie kontaktu z nami, kiedy wniosek został rozpatrzony, a ustawowe okresy przechowywania danych nie uniemożliwiają ich usunięcia.

 d.  Prawo do sprzeciwu i sprostowania 

Zawsze możesz nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście przyszłego kontaktu z nami. Jednak w takim przypadku nie będziemy mogli dalej rozpatrzyć Twojego wniosku. Wszystkie dane osobowe związane z kontaktem z nami będą usunięte, chyba że ustawowe okresy przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.          vi.Google Analytics     

     a.   Podstawa prawna 

Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście wykorzystywania Google Analytics poprzez tzw. „pliki cookie śledzenia” jest Twoja zgoda w ramach art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 b.  Zastosowanie 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych umożliwia nam zoptymalizowanie działania strony pod kątem użytkownika oraz zwiększanie obrotu poprzez sprzedaż dóbr i usług.

 c.  Czas przechowywania 

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, w momencie kiedy cofniesz zgodę lub kiedy Twoje dane osobowe nie będą dłużej potrzebne do wyżej wspomnianych celów.

 d.  Prawo do sprzeciwu i sprostowania 

Przegląd plików cookie śledzenia wykorzystywanych na naszej stronie dostępny jest na dole strony.

W każdej chwili, w podany poniżej sposób, możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście wykorzystywania Google Analytics.


         (1) Zmiana ustawień zgody na naszej stronie     

 Na naszej stronie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście wykorzystywania Google Analytics.

 Aby to zrobić, wystarczy kliknąć     „Zarządzanie plikami cookie “ w stopce.

 
         (2) Zmiana ustawień przeglądarki     

Możesz również wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie plików cookie, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. W każdej chwili możesz usunąć przechowywane już pliki. Można to zrobić również automatyczne. W przypadku wyłączenia również technicznych plików cookie nie wszystkie funkcje strony będą w pełni dostępne.


         (3) Wtyczka     

 Jeśli nie chcesz, by Twoje dane osobowe były przetwarzane przez Google Analytics, możesz również zainstalować wtyczkę, która wyłączy Google Analytics. Wtyczka ta instruuje JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js oraz dc.js) wykorzystywany na stronach, aby blokował przesyłanie danych do Google Analytics.

 W celu wyłączenia Google Analytics wystarczy wejść na poniższą stronę i zainstalować odpowiednią wtyczkę przeglądarki. Szczegóły dotyczące instalacji i deinstalacji wtyczki można znaleźć na odpowiedniej dla Twojej przeglądarki stronie.

 Najnowsze wersje przeglądarki Internet Explorer czasem uruchamiają wtyczkę w celu wyłączenia Google Analytics po tym jak dane zostały już przesłane. Zatem jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer wtyczka zainstaluje pliki cookie na Twoim komputerze. Dzięki tym plikom cookie wszelkie dane są natychmiast usuwane z serwera, który je zebrał. Upewnij się, że pliki cookie osób trzecich nie są wyłączone dla przeglądarki Internet Explorer. Jeśli usuniesz pliki cookie, wtyczka w krótkim czasie zresetuje je, tak aby zapewnić dalsze prawidłowe działanie wtyczki Google Analytics.

 Wtyczka przeglądarki wyłączająca Google Analytics nie uniemożliwia przesyłania danych osobowych stronie lub innym serwisom śledzenia.

 Więcej informacji dotyczących regulaminu i prywatności znajdziesz na:

  www.google.com/analytics/terms/de.html or

       support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Na naszej stronie anonimizacja adresu IP jest włączona.          vii.    Wnioski osób, których dotyczą dane na podstawie art. 12 i nast. RODO     

      a.  Podstawa prawna 

Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście wniosków dotyczących ochrony danych jest art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 12 i nast. RODO. Podstawą prawną dla dalszej dokumentacji dotyczącej rozpatrzenia wniosku osoby, której dotyczą dane, zgodnie z przepisami prawa jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 b.  Zastosowanie 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście rozpatrzenia wniosku osoby, której dotyczą dane jest odpowiedzenie na Twoje zapytanie związane z ochroną danych. Dalsza dokumentacja dotycząca przetwarzania Twojego wniosku związana jest z obowiązkiem odpowiedzialności, wymaganym przez prawo, art. 5 ust. 2 RODO.

   c. Czas przechowywania 

Dane są usuwane w momencie, kiedy nie występuje dłużej potrzeba osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania wniosków osoby, której dotyczą dane, zgodnie z par. 41 BDSG (niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych, „Bundesdatenschutzgesetz” – „BDSG”) w związku z par. 31 ust. 2 nr 1 OWiG (niemieckiej ustawy o wykroczeniach), „Gesetz über Ordnungswidrigkeiten” – „OWiG”), następuje to trzy lata po zakończeniu danego postępowania.

 d.  Prawo do sprzeciwu i sprostowania 

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przyszłe przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście przetwarzania wniosków osoby, której dotyczą dane. Jednak w takim przypadku nie będziemy mogli dalej rozpatrzyć Twojego wniosku.

Dokumentacja przetwarzania danych osoby, której one dotyczą jest wymagana przez prawo. Zatem nie ma możliwości braku zgody na ten rodzaj przetwarzania danych.          viii.   Obrona i egzekwowanie roszczeń prawnych     

      a.  Podstawa prawna 

Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście obrony i egzekwowania roszczeń prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 b.  Zastosowanie 

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście obrony i egzekwowania roszczeń prawnych jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz prawnym egzekwowaniem roszczeń i praw.

 c.  Czas przechowywania 

Dane są usuwane w momencie, kiedy nie występuje dłużej potrzeba osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane.

 d.  Prawo do sprzeciwu i sprostowania 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście obrony i egzekwowania roszczeń prawnych jest bezwzględnie konieczne do ich obrony i ich egzekwowania. Zatem nie ma możliwości braku zgody na ten rodzaj przetwarzania danych.


                       IV.    Pozostałe rodzaje przetwarzania danych poza naszą stroną internetową            
     
 
   i.  Fanpage na Facebooku 

   a. Wspólne administrowanie danymi 

Prowadzimy nasz fanpage na Facebooku razem z Facebook Ireland Ltd. (zwanym dalej „Facebook”). W tym celu zawarliśmy z Facebookiem umowę regulującą, która ze stron wypełnia poszczególne obowiązki wynikające z RODO.

 Główne postanowienia umowy można znaleźć tutaj:

  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych na Facebooku można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

  b.  Podstawa prawna 

 Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście działania naszego fanpage’a na Facebooku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

     c.    Zastosowanie 

 Przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach działania naszego fanpage’a na Facebooku umożliwia nam analizowanie zachowania użytkownika. Oceniając otrzymane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje dotyczące atrakcyjności naszego fanpage’a. Pomaga nam to w dostosowaniu fanpage’a do potrzeb i preferencji użytkownika.


   d. Źródło 

 Twoje dane osobowe, przetwarzane w ramach działania naszego fanpage’a, dostarczane są przez Facebooka jako statystyki.


         e.   Czas przechowywania     

  Twoje dane osobowe zostaną usunięte w momencie, kiedy nie będą już potrzebne do wcześniej wspomnianych celów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

  https://www.facebook.com/policy.php  


           f.  Prawo do sprzeciwu i sprostowania       

 Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były zbierane w ramach działania naszego fanpage’a, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przyszłe przetwarzanie danych w tym kontekście. W takim przypadku przekażemy Twój wniosek Facebookowi.

       ii.    Kanał YouTube    

    a. Wspólne administrowanie danymi 

Prowadzimy nasz kanał YouTube razem z with Google Ireland Ltd. (zwanym dalej „Google”). W tym celu zawrzemy z Google umowę regulującą, która ze stron wypełnia poszczególne obowiązki wynikające z RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Google można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect 

  b.  Podstawa prawna 

 Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście działania naszego kanału YouTube jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  c.  Zastosowanie 

 Przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach działania naszego kanału YouTube umożliwia nam analizowanie zachowania użytkownika. Oceniając otrzymane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje dotyczące atrakcyjności naszego kanału YouTube. Pomaga nam to w dostosowaniu kanału YouTube do potrzeb i preferencji użytkownika.


  d.  Źródło 

 Twoje dane osobowe, przetwarzane w ramach działania naszego kanału YouTube, dostarczane są przez Google jako statystyki.


          e.  Czas przechowywania     

  Twoje dane osobowe zostaną usunięte w momencie, kiedy nie będą już potrzebne do wcześniej wspomnianych celów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#inforetaining 


           f. Prawo do sprzeciwu i sprostowania      

  Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były zbierane w ramach działania naszego kanału YouTube, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przyszłe przetwarzanie danych w tym kontekście. W takim przypadku przekażemy Twój wniosek Google.


                              V.  Kategorie odbiorców                 
             
 
 Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają jednostki administracyjne i działy, które potrzebują ich do wypełniania wcześniej wymienionych obowiązków. W niektórych przypadkach współpracujemy z różnymi usługodawcami, a więc również przekazujemy Twoje dane osobowe zaufanym odbiorcom. W tym:

               VI.    Przekazywanie danych krajom trzecim        

 W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe zaufanym usługodawcom oraz jednostkom powiązanym z krajów trzecich. Kraje trzecie to kraje nie należące ani do Unii Europejskiej (UE), ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 Pracujemy jedynie z usługodawcami, którzy są w stanie zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa dla Twoich danych osobowych i mogą zagwarantować, że ich przetwarzanie odbywać się będzie ściśle według europejskich standardów ochrony danych. Kopia wspomnianych odpowiednich środków bezpieczeństwa dostępna jest w naszej siedzibie.

 Decyzja o przekazaniu danych osobowych krajom trzecim podejmowana jest na podstawie oceny tzw. „decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony” wydawanej przez Komisję Europejską lub w przypadku jej braku, na podstawie tzw. „standardowych klauzul ochrony danych”, również przyjętych przez Komisję Europejską.

               VII.   Twoje prawa    
    
 
 Przysługują Ci następujące prawa wobec nas:

  i.  Prawa do dostępu 

 Przysługuje Ci prawo do dostępu do informacji, czy, a jeśli tak to, jakie z Twoich danych osobowych są przez nas przetwarzane. W tym przypadku dodatkowo udzielimy Ci dostępu do:

 (1) celów przetwarzania;
 (2) kategorii danych osobowych;
 (3) odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych;
 (4) przewidywanego czasu przechowywania lub kryteriów stosowanych do określenia przewidywanego czasu przechowywania;
 (5) innych przysługujących Ci praw;
 (6) źródła, z którego pozyskaliśmy Twoje dane (w przypadku dostępu do danych niebezpośrednio od użytkownika)
 (7) (jeśli są dostępne) informacji o istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji oraz specyfice działania, jak również informacji dotyczących istoty i konsekwencji przetwarzania danych

     ii.  Prawo do sprostowania 

 W przypadku gdy przetwarzane przez nas dane osobowe są błędne lub niekompletne przysługuje Ci prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia.

   iii.   Prawo do ograniczenia przetwarzania 

  Przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych o ile spełnione są następujące warunki:

  (1) prawidłowość Twoich danych osobowych jest przez nas weryfikowana;
 (2) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem;
  (3) Twoje dane osobowe są Ci potrzebne w ramach toczącego się postępowania, a my nie potrzebujemy ich dłużej do celów związanych z przetwarzaniem danych
  (4) nie zgodziłeś się na przetwarzanie Twoich danych i Twój sprzeciw jest rozpatrywany.

       iv.    Prawo do usunięcia danych    

  Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych o ile spełnione są następujące warunki:

  (1) Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do pierwotnego celu ich przetwarzania;
  (2) Twoja zgoda zostaje wycofana i nie istnieje żadna inna podstawa prawna dla przetwarzania danych;
  (3) nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) i nie istnieje nadrzędna podstawa dla dalszego przetwarzanie danych;
  (4) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem;
  (5) usunięcie Twoich danych jest wymagane prawnie;
  (6) Twoje dane osobowe zostały zebrane w ramach społeczeństwa informacyjnego, kiedy byłeś małoletni

        v.    Prawo do powiadomienia   

  Jeśli skorzystałeś z prawa do sprostowania, prawa do usunięcia danych czy prawa do ograniczenia przetwarzania danych, Twoja decyzja zostanie zakomunikowana wszystkim odbiorcom Twoich danych osobowych.

       vi.    Prawo do przenoszenia danych  

  Przysługuje Ci prawo do otrzymania przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy. Masz również prawo do przekazania ich innemu administratorowi. Twoje dane osobowe dostępne są w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać bezpośrednio przekazane przez nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

     vii. Prawo sprzeciwu 

 Przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniona potrzeba. W takim przypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, uzasadnionych prawnie podstaw dla dalszego przetwarzania.

 Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili wnieść swój sprzeciw.

    viii. Prawo do wycofania zgody 

  Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie Wycofanie zgody nie podważa legalności przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

    ix.    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne przepisami RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu nadzorczego bez względu na jakiekolwiek inny środek zaskarżenia.

 Właściwym organem nadzorczym w naszym przypadku jest:

  Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
  Promenade 27
 91522 Ansbach, Niemcy

                       VIII.  Przegląd plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie            
     
 
  Zgodnie z powyższym opisem do celów związanych z działaniem strony wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie Poniższa tabela przedstawia pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie.

     i.   Pliki cookie techniczne  

UsługodawcaNazwaOpisCzas przechowywania
SHARPCOOKIEPREFWykorzystujemy go do zapisywania Twoich ustawień plików cookie.6 miesięcy
SHARPPHPSESSIDJest wykorzystywany przez językowy skryptowy (PHP), aby umożliwić przechowywanie zmiennych sesji na naszym serwerze.Koniec sesji


  ii.   Pliki cookie śledzenia 
UsługodawcaNazwaOpisCzas przechowywania
Google_gaJest częścią Google Analytics i używamy go do rozróżniania użytkowników2 lata
Google_gidJest częścią Google Analytics i używamy go do rozróżniania użytkowników jak również do wygenerowania danych statystycznych dotyczących Twojego zachowania na stronie.1 dzień
Google_gatJest częścią Google Analytics i jest wykorzystywany do ograniczenia procentowego udziału Służy do ograniczenia liczby żądań wysyłanych do Google Analytics.1 minuta

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych.