Szukaj

Nowa skala efektywności energetycznej od A do G

Newsroom Informacje prasowe Misja korporacyjna Centrum medialne


Nowa skala efektywności energetycznej od A do G

Od marcu 2021 roku obowiązują nowe zasady dotyczące treści etykiet energetycznych dla pralek, pralko-suszarek, zmywarek i chłodziarek. Nowe etykiety efektywności energetycznej mają ułatwić konsumentom wybór energooszczędnych urządzeń.

Informacje na nowych etykietach uwzględniają nie tylko zużycie energii elektrycznej, ale także inne parametry, dotyczące energii, choć nie tylko. Zrozumiałe piktogramy ułatwią porównywanie produktów i dokonywanie bardziej świadomych wyborów. Wśród kryteriów znalazło się zużycie wody w cyklu prania, pojemność urządzenia, poziom hałasu, itp.

Efektywność energetyczna urządzeń pozostaje taka sama; zmienia się natomiast ocena lub skala. Innymi słowy, zmienia się oznaczenie literowe na etykiecie, ale nie sama efektywność energetyczna urządzenia.

Jedną z głównych zmian jest umieszczenie na etykietach kodu QR dającego konsumentom dostęp do dodatkowych informacji na temat urządzenia.

Jakie są główne elementy nowych etykiet efektywności energetycznej?

 • Nowa skala oceny efektywności energetycznej: od A do G
 • Kody QR w prawym górnym rogu
 • Ujednolicony sposób oznaczania zużycia energii przez urządzenie
 • Piktogramy odpowiadające wybranym cechom produktu
Pralki

Jedna z ważnych zmian związanych z nową etykietą energetyczną pralek polega na tym, że punktem odniesienia dla tych urządzeń jest program Eco 40-60. Jest to najbardziej oszczędny program pod względem zużycia energii i wody.

Nowa etykieta energetyczna pralek wygląda następująco.

washing-machines
Legenda:
 1. Kod QR
 2. Klasa efektywności energetycznej**
 3. Ważone zużycie energii** w cyklach roboczych kWh/100 (w programie Eco40-60)
 4. Pojemność znamionowa dla pełnego cyklu prania
 5. Czas trwania programu Eco 40-60 
 6. Ważone zużycie wody** w litrach/cykl w programie Eco 40-60
 7. Klasa efektywności wirowania**
 8. Emisja hałasu podczas cyklu wirowania wyrażona w dB(A) re 1 pW i klasaemisji hałasu**

* Eco 40-60 - Aby uzyskać najwyższą wydajność energetyczną, dla tego programu zdefiniowana jest optymalna temperatura prania.

** Wartości dotyczą 1/4, 1/2 oraz pełnego załadunku.


Pralko-suszarki

Nowa etykieta energetyczna pralko-suszarek podzielona jest na dwie części. Informacje po lewej stronie dotyczą prania i suszenia, a po prawej - prania.

Nowa etykieta energetyczna pralko-suszarek wygląda następująco.

washer-dryers
Legenda:
 1. Kod QR
 2. Klasa efektywności energetycznej* dla pełnego cyklu prania i suszenia
 3.  Klasa efektywności energetycznej* dla cyklu prania
 4. Ważone zużycie energii* na 100 cykli prania i suszenia (kWh/100 cykli**)
 5. Ważone zużycie energii* na 100 cykli prania (kWh/100 cykli**)
 6. Pojemnośćz namionowa dla pełnego cyklu prania i suszenia
 7. Pojemnośćz namionowa dla cyklu prania
 8. Ważone zużycie wody* w litrach liczone na pojedynczy cykl prania i suszenia**)
 9. Ważone zużycie wody* w litrach/cykl prania
 10. Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia 
 11. Czas trwania programu prania Eco 40-60 
 12. Klasa efektywności wirowania*
 13. Emisja hałasu podczas cyklu wirowania wyrażona w dB(A) re 1 pW i klasa emisji hałasu

* Wartości dotyczą 1/4 1/2 oraz pełnego załadunku. Podczas prania i suszenia 1/2 i pełnego załadunku.

** Pranie i suszenie

Zmywarki

Nowa klasa energetyczna zmywarek również będzie oparta na programie Eco. Program Eco to najbardziej efektywny program pod względem zużycia energii i wody.

Nowa etykieta energetyczna zmywarek wygląda następująco.

dishwashers
Legenda:
 1. Kod QR
 2. Klasa efektywności energetycznej
 3. Zużycie energii w cyklach roboczych kWh/100 cykli zmywania w programie Eco
 4. Pojemność znamionowa wyrażona jako liczba standardowych kompletów naczyń w programie Eco
 5. Zużycie wody w programie Eco w litrach/cykl
 6. Czas trwania cyklu Eco
 7. Emisja hałasu wyrażona w dB(A) re 1 pW i klasa emisji hałasu
Lodówki i zamrażarki

Określając klasę energetyczną i efektywność energetyczność produktów uwzględnia się teraz więcej kryteriów, a obliczenia są bardziej realistyczne. Oprócz zmiany skali, do etykiety dodano kod QR i informację o poziomie hałasu. Nową etykietę energetyczna szczegółowo wyjaśniono poniżej.

ref-freezers
Legenda:
 1. Zostanie dodany kod QR umożliwiający bezpośredni dostęp do unijnej bazy danych EPREL.
 2. Identyfikacja produktu w unijnej bazie danych EPREL.
 3. Nowe klasy energetyczne: od A do G.
 4. Klasa energetyczna produktu.
 5. Roczne zużycie energii przez produkt.
 6. Całkowita objętość wszystkich komór zamrażarki wyrażona w litrach.
 7. Całkowita objętość wszystkich komór lodówki wyrażona w litrach.
 8. Poziom hałasu podany jest w dB(A) i wyrażony w skali od A do D.