Paieška

Privatumo pranešimas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 12 str. ir paskesnius punktus - Aštrus

Privatumo pranešimas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 12 str. ir paskesnius punktus


I.Identity and contact details of the controller2
II.Contact details of the data protection officer2
III.Data processing on our website2
i.Provision of the website and creation of log files2
ii.Use of technically necessary cookies3
iii.Google reCAPTCHA4
iv.Creating a customer account4
v.Email contact5
vi.Google Analytics6
vii.Data subjects´ requests pursuant to Art. 12 et seq. GDPR7
viii.Defending and enforcing legal claims8
IV.Other data processing outside the scope of our website9
i.Facebook fan page9
ii.YouTube channel10
V.Categories of recipients11
VI.Data transfers to third countries11
VII.Your rights11
VIII.Overview of the cookies used in our website13
i.Technically necessary cookies13
ii.Tracking cookies14

                              I.  Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys                        

  Jums kaip su duomenų valdytoju kontaktuoti pagal Europos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir kitus valstybių narių nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus bei kitas duomenų apsaugos įstatymo nuostatas reikia su:

  Vestel Germany GmbH
  Parkring 6
  85748 Garching b. Miunchenas, Vokietija

 (toliau – „mes“)

                              II. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys                 
        
 
  Jūsų asmens duomenų apsauga mums yra aukštas prioritetas. Siekdami atspindėti šią svarbą, mes pavedėme konsultacinei įmonei, kuri specializuojasi duomenų apsaugos ir duomenų saugumo srityse, tvarkyti šiuos pagrindinius klausimus. Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas taip pat priklauso šiai didelę patirtį turinčių ekspertų grupei.

  Mūsų konsultantai:

  MAGELLAN Rechtsanwälte, Brienner Straße 11, 80333 Munich / www.magellan-datenschutz.de/en 

  Visais su duomenų apsauga ir duomenų saugumu susijusiais klausimais tiesiogiai susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu „MAGELLAN Rechtsanwälte“ firmoje:

  El. p.: datenschutz_vestel@magellan-rechtsanwaelte.de / Tel.: (+49) 089-552950

                              III.    Duomenų tvarkymas mūsų internetinėje svetainėje                     
            
 
           i.  Internetinės svetainės teikimas ir žurnalo failų sukūrimas     

      a.  Teisinis pagrindas 

 Jūsų asmens duomenų tvarkymo tinklalapio teikimo ir žurnalo failų kūrimo kontekste teisinis pagrindas yra BDAR 6(1) f str.

  b.  Paskirtis 

 Laikinas jūsų asmens duomenų saugojimas yra būtinas tam, kad tinklalapį galėtumėte naudoti savo kompiuteryje. Todėl jūsų asmens duomenys turi būti saugomi visą seanso laiką.
 Jūsų asmens duomenys yra saugomi žurnalo failuose, kad būtų užtikrinamas svetainės funkcionalumas. Jūsų asmens duomenys taip pat padeda mums optimizuoti tinklalapį ir užtikrinti mūsų IT sistemų saugumą. Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi niekaip kitaip.

 c.  Duomenų laikymo trukmė 

 Duomenys ištrinami iškart, kai tik jie nebėra reikalingi tuo tikslu, dėl kurio jie buvo surinkti. Kai jūsų asmens duomenys yra įrašomi internetinės svetainės teikimo tikslu, tai įvyksta iš karto pasibaigus atitinkamam seansui.

 Jei jūsų asmens duomenys yra saugomi žurnalo failuose, jie ištrinami ne vėliau kaip po 90 dienų. Jei žurnalo failai saugomi ilgiau, jūsų asmens duomenys padaromi anoniminiais, todėl jų nebegalima priskirti internetinės svetainės lankytojui.

        d.  Prieštaravimo ir ištaisymo galimybė     

 Jūsų asmens duomenų rinkimas tinklalapio teikimui ir jūsų asmens duomenų saugojimas žurnalo failuose yra svetainės veikimui užtikrinti. Todėl jūs negalite prieštarauti šiam duomenų tvarkymui.          ii. Techniškai būtinų slapukų naudojimas     

      a.  Teisinis pagrindas 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo techniškai būtinų slapukų naudojimo kontekste teisinis pagrindas yra BDAR 6(1) f str.

 b.  Paskirtis 

Techniškai būtinų slapukų naudojimo tikslas – palengvinti naudojimąsi mūsų internetine svetaine. Nenaudojant slapukų, kai kurios mūsų internetinės svetainės funkcijos negali būti siūlomos. Todėl būtina, kad, pakeitus puslapį, jūsų naršyklė vėl būtų atpažinta. Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi niekaip kitaip.

 c.  Duomenų laikymo trukmė 

Duomenys ištrinami iškart, kai tik jie nebėra reikalingi tuo tikslu, dėl kurio jie buvo surinkti; tai įvyksta iš karto pasibaigus atitinkamam seansui.

 d.  Prieštaravimo ir ištaisymo galimybė 

Mūsų internetinėje svetainėje naudojamų techniškai būtinų slapukų apžvalgą galima rasti puslapio apačioje.

Slapukai yra saugomi jūsų kompiuteryje ir iš kompiuterio perduodami į mūsų internetinę svetainę. Todėl jūs turite visą slapukų naudojimo kontrolę.

Koreguodami savo naršyklės nustatymus galite išjungti arba apriboti slapukų perdavimą. Taip pat galite bet kada ištrinti išsaugotus slapukus. Tą galima daryti ir automatiškai. Tačiau, išjungę slapukus mūsų internetinėje svetainėje, galbūt negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.          iii.    „Google reCAPTCHA“ sistema     

      a.  Teisinis pagrindas 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo apsaugos nuo brukalų ir klastojimo naudojant „Google reCAPTCHA“ sistemą kontekste teisinis pagrindas yra BDAR 6(1) f str.

 b.  Paskirtis 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo apsaugos nuo brukalų ir klastojimo naudojant „Google reCAPTCHA“ sistemą kontekste tikslas yra apsaugoti mūsų internetinėje svetainėje pateiktus įvesties laukus nuo dirbtinio intelekto kompiuterinių programų („botų“) įvedamo piktnaudžiavimo turinio („brukalo“).

 c.  Duomenų laikymo trukmė 

Jūsų asmens duomenys ištrinami iškart, kai tik jie nebėra reikalingi tuo tikslu, dėl kurio jie buvo surinkti.

 d.  Prieštaravimo ir ištaisymo galimybė 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo apsaugos nuo brukalų ir klastojimo naudojant „Google reCAPTCHA“ sistemą kontekste yra būtinas, siekiant apsaugoti mūsų internetinėje svetainėje esančius įvesties laukus. Todėl jūs negalite prieštarauti šiam tvarkymui.          iv. Kliento paskyros sukūrimas     

      a.  Teisinis pagrindas 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo kliento paskyros sukūrimo kontekste teisinis pagrindas yra BDAR 6(1) b str.

 b.  Paskirtis 

Jūsų registracija suteikia galimybę sudaryti sutartis, taip pat puoselėti mūsų santykius su klientais. Jūsų asmens duomenų tvarkymas registracijos ir kliento paskyros sukūrimo kontekste yra būtinas norint įvykdyti sutartį tarp jūsų ir mūsų arba įgyvendinti ikisutartines priemones, taip pat sėkmingai palaikyti santykius su klientais.

 c.  Duomenų laikymo trukmė 

Duomenys ištrinami iškart, kai tik jie nebėra reikalingi tuo tikslu, dėl kurio jie buvo surinkti; tai įvyksta ne vėliau, negu jūs ištrinate savo kliento paskyrą.

 d.  Prieštaravimo ir ištaisymo galimybė 

Savo kliento paskyrą galite ištrinti bet kada. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys nedelsiant ištrinami, jei teisiniai saugojimo terminai netrukdo jų ištrinti.          v.  Kontaktavimas el. paštu     

      a.  Teisinis pagrindas 

Jūsų asmens duomenų, perduotų susisiekiant su mumis, tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6(1) f str. Jei susisiekiate su mumis norėdami sudaryti sutartį, BDAR 6(1) b str. yra papildomas jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

 b.  Paskirtis 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas susisiekiant su mumis vyksta tik siekiant apdoroti jūsų prašymą.

 c.  Duomenų laikymo trukmė 

Duomenys ištrinami iškart, kai tik jie nebėra reikalingi tuo tikslu, dėl kurio jie buvo surinkti. Bet kokių asmens duomenų siuntimo susisiekiant su mumis atveju, tai atsitinka, kai jūsų užklausa būna apdorota ir jokie teisiniai saugojimo terminai netrukdo jų ištrinti.

 d.  Prieštaravimo ir ištaisymo galimybė 

Jūs galite bet kada ateityje nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi susisiekimo su mumis kontekste. Tačiau tokiu atveju negalėsime toliau apdoroti jūsų užklausos. Visi asmens duomenys, saugomi susisiekimo su mumis kontekste, bus ištrinti, nebent teisiniai saugojimo terminai neleidžia jų ištrinti.          vi. „Google Analytics“ naudojimas     

      a.  Teisinis pagrindas 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo „Google Analytics“ naudojimo, pasitelkiant taip vadinamus „stebėjimo slapukus“, kontekste teisinis pagrindas yra jūsų išreikštas sutikimas pagal BDAR 6(1) a str.

 b.  Paskirtis 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas mums suteikia galimybę optimizuoti mūsų internetinės svetainės patogumą vartotojui ir skatinti apyvartą parduodant prekes ar paslaugas.

 c.  Duomenų laikymo trukmė 

Jūsų asmens duomenys ištrinami, kai tik atšaukiate duotą sutikimą arba kai jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi anksčiau nurodytais tikslais.

 d.  Prieštaravimo ir ištaisymo galimybė 

Mūsų internetinėje svetainėje naudojamų stebėjimo slapukų apžvalgą rasite puslapio apačioje.

Jūs galite bet kada ateityje atšaukti duotą sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis „Google Analytics“ naudojimo kontekste, atlikdami šiuos veiksmus:


         (1) Sutikimo nustatymų pakeitimas mūsų internetinėje svetainėje     

 Savo internetinėje svetainėje siūlome galimybę tiesiog atšaukti jūsų asmens duomenų tvarkymą „Google Analytics“ naudojimo kontekste.

 Norėdami tą padaryti turite paspausti nuorodą     „Slapukų tvarkymas“ (angl. Cookie management) puslapio apačioje.

 
         (2) Naršyklės nustatymų pakeitimas     

Taip pat galite apskritai išjungti arba apriboti slapukų perdavimą, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Galite bet kada ištrinti išsaugotus slapukus. Tą galima daryti ir automatiškai. Jei techniškai būtini slapukai mūsų internetinei svetainei taip pat yra išjungti, gali būti, kad galėsite naudotis nevisomis mūsų svetainės funkcijomis.


         (3) Naršyklės priedas     

 Jei nenorite, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi „Google Analytics“, taip pat galite įdiegti naršyklės priedą, kad išjungtumėte „Google Analytics“. Šis priedas nurodo svetainėse vykdomam „Google Analytics“ „JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) skriptui neleisti siųsti informacijos į „Google Analytics“.

 Norėdami išjungti „Google Analytics“, eikite į toliau esantį puslapį ir įdiekite „Google Analytics“ išjungimo priedą savo naršyklei. Išsamios informacijos apie priedo įdiegimą ir pašalinimą ieškokite atitinkamuose naršyklės pagalbos šaltiniuose.

 Naujausios „Internet Explorer“ naršyklės versijos kartais įkelia priedą, kad išjungtų „Google Analytics“, jau po to, kai asmens informacija būna išsiųsta „Google Analytics“. Todėl, jei naudojate „Internet Explorer“ naršyklę, priedas įdiegs slapukus jūsų kompiuteryje. Šie slapukai užtikrina, kad visi surinkti duomenys būtų nedelsiant ištrinti iš juos surinkusio serverio. Įsitikinkite, kad „Internet Explorer“ naršyklėje nėra išjungti trečiųjų šalių slapukai. Ištrynus slapukus priedas per trumpą laiką šiuos slapukus nustato iš naujo, kad užtikrintų, jog „Google Analytics“ priedas jūsų naršyklėje ir toliau tinkamai veiktų.

 „Google Analytics“ išjungti skirtas priedas netrukdo išsiųsti asmens duomenų į svetainę ar kitas stebėjimo paslaugas.

 Norėdami daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir privatumą, apsilankykite šiuo adresu:

  www.google.com/analytics/terms/de.html or

       support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

 Mūsų svetainėje veikia IP adreso anonimiškumas.          vii.    Duomenų subjektų prašymai pagal BDAR 12 ir tolesnius straipsnius     

      a.  Teisinis pagrindas 

Teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas su duomenų apsauga susijusių prašymų kontekste („duomenų subjektų prašymas“), yra BDAR 6(1) c straipsnis ryšyje su 12 ir tolesniais straipsniais. Teisinis pagrindas tolesnių dokumentų tvarkymui, susijusiam su jūsų duomenų subjekto prašymo tvarkymu pagal teisės aktų nuostatas, yra BDAR 6(1) f str.

 b.  Paskirtis 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas jūsų duomenų subjekto prašymo kontekste yra atsakyti į užklausą, susijusią su jūsų duomenų apsauga. Tolesni dokumentai, susiję su jūsų prašymo tvarkymu, yra įvykdyti pagal įstatymą, BDAR 5(2) str., reikalaujamą atskaitomybės įpareigojimą.

  c.  Duomenų laikymo trukmė 

Duomenys ištrinami iškart, kai tik jie nebėra reikalingi tuo tikslu, dėl kurio jie buvo surinkti. Duomenų subjekto prašymų atveju pagal BDSG (Vokietijos federalinio duomenų apsaugos įstatymo, „Bundesdatenschutzgesetz“ - „BDSG“) § 41 ryšyje su OWiG (Vokietijos Administracinių teisės pažeidimų įstatymo, „Gesetz über Ordnungswidrigkeiten“ – „OWiG“) § 31 (2) Nr. 1, tai reiškia trejų metų nuo atitinkamo proceso laikotarpį.

 d.  Prieštaravimo ir ištaisymo galimybė 

Duomenų subjekto prašymų kontekste jūs galite bet kada ateityje nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Tačiau tokiu atveju negalėsime toliau apdoroti jūsų užklausos.

Atitinkamo duomenų subjekto prašymo tvarkymo dokumentai yra privalomi pagal įstatymą. Todėl jūs negalite prieštarauti šiam duomenų tvarkymui.          viii.   Teisinių reikalavimų gynimas ir vykdymas     

      a.  Teisinis pagrindas 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinių reikalavimų gynimo i vykdymo kontekste teisinis pagrindas yra BDAR 6(1) f str.

 b.  Paskirtis 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinių reikalavimų gynimo ir vykdymo kontekste tikslas – nepagrįstų reikalavimų gynimas ir teisinis reikalavimų bei teisių įgyvendinimas.

 c.  Duomenų laikymo trukmė 

Duomenys ištrinami iškart, kai tik jie nebėra reikalingi tuo tikslu, dėl kurio jie buvo surinkti.

 d.  Prieštaravimo ir ištaisymo galimybė 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas teisinių reikalavimų gynimo ir vykdymo kontekste yra absoliučiai būtinas jų gynybai ir vykdymui. Todėl jūs negalite prieštarauti šiam tvarkymui.


                       IV.    Kitas duomenų tvarkymas, nepatenkantis į mūsų internetinės svetainės sritį            
     
 
    i. Gerbėjų puslapis portale „Facebook“ 

   a. Bendras valdymas 

Savo gerbėjų puslapį portale „Facebook“ valdome kartu su „Facebook Ireland Ltd.“ (toliau – „Facebook“). Šiuo tikslu su „Facebook“ sudarėme sutartį, nurodančią abiems pusėms tenkančius įsipareigojimus pagal BDAR.

 Su pagrindinėmis šios sutarties nuostatomis galite susipažinti čia:

  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą portale „Facebook“ galite rasti adresu:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

  b.  Teisinis pagrindas 

 Jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų gerbėjų puslapio portale „Facebook“ valdymo kontekste teisinis pagrindas yra BDAR 6(1) f str.

     c.    Paskirtis 

 Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kaip dalis mūsų gerbėjų puslapio portale „Facebook“ valdymo, suteikia mums galimybę analizuoti jūsų naudojimo elgseną. Įvertinę gautus duomenis, galime surinkti informaciją apie mūsų gerbėjų puslapio portale „Facebook“ patrauklumą. Tai mums padeda tvarkyti savo gerbėjų puslapį portale „Facebook“ taip, kad jis labiau atitiktų naudotojo poreikius ir būtų jam patogesnis.


   d. Šaltinis 

 Su jumis susijusius asmens duomenis, kurie yra tvarkomi kaip dalis mūsų gerbėjų puslapio portale „Facebook“ valdymo, „Facebook“ mums pateikia kaip statistiką.


          e.  Duomenų laikymo trukmė     

  Jūsų asmens duomenys bus ištrinti, kai tik jie nebėra reikalingi anksčiau minėtais tikslais. Daugiau informacijos apie tai galite rasti adresu:

  https://www.facebook.com/policy.php  


           f.  Prieštaravimo ir ištaisymo galimybė       

  Jei nenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami kaip dalis mūsų gerbėjų puslapio portale „Facebook“ valdymo, turite galimybę bet kuriuo metu ateityje nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiame kontekste. Tokiu atveju jūsų prieštaravimo prašymą persiųsime „Facebook“.

       ii.    Kanalas portale „YouTube“    

    a. Bendras valdymas 

Savo kanalą portale „YouTube“ valdome kartu su „Google Ireland Ltd.“ (toliau – „Google“). Šiuo tikslu su „Google“ turime sudaryti sutartį, nurodančią abiems pusėms tenkančius įsipareigojimus pagal BDAR.

Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą portale „Google“ galite rasti adresu:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect 

  b.  Teisinis pagrindas 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo mūsų kanalo portale „YouTube“ valdymo kontekste teisinis pagrindas yra BDAR 6(1) f str.

   c. Paskirtis 

 Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kaip dalis mūsų kanalo portale „YouTube“ valdymo, suteikia mums galimybę analizuoti jūsų naudojimo elgseną. Įvertinę gautus duomenis, galime surinkti informaciją apie mūsų kanalo portale „YouTube“ patrauklumą. Tai mums padeda tvarkyti savo kanalą portale „YouTube“ taip, kad jis labiau atitiktų naudotojo poreikius ir būtų jam patogesnis.


  d.  Šaltinis 

Su jumis susijusius asmens duomenis, kurie yra tvarkomi kaip dalis mūsų kanalo portale „YouTube“ valdymo, „Google“ mums pateikia kaip statistiką.


          e.  Duomenų laikymo trukmė     

  Jūsų asmens duomenis „Google“ turi ištrinti, kai tik jie nebėra reikalingi anksčiau minėtais tikslais. Daugiau informacijos apie tai galite rasti adresu:

  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#inforetaining 


           f. Prieštaravimo ir ištaisymo galimybė      

  Jei nenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi „Google“ kaip dalis mūsų kanalo portale „YouTube“ valdymo, turite galimybę bet kuriuo metu ateityje nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiame kontekste. Tokiu atveju jūsų prieštaravimo prašymą persiųsime „Google“.


                              V.  Gavėjų kategorijos                 
             
 
  Mūsų įmonėje asmens duomenis gauna tie padaliniai ir skyriai, kuriems jų reikia minėtiems tikslams įgyvendinti. Kai kuriais atvejais bendradarbiaujame su įvairiais paslaugų teikėjais, todėl perduodame jūsų asmens duomenis kitiems patikimiems gavėjams. Tai gali būti:

               VI.    Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis        

 Tvarkydami jūsų asmens duomenis galime perduoti jūsų asmens duomenis patikimiems paslaugų teikėjams ar susijusioms įmonėms trečiosiose šalyse. Trečiosios šalys – tai šalys, nepriklausančios Europos Sąjungai (ES) arba Europos ekonominei erdvei (EEE).

 Dirbame tik su tais paslaugų teikėjais, kurie užtikrina tinkamas jūsų asmens duomenų saugumo priemones ir gali garantuoti, kad jūsų asmens duomenys bus tvarkomi griežtai laikantis Europos duomenų apsaugos standartų. Šių atitinkamų apsaugos priemonių raštą galima peržiūrėti mūsų patalpose.

 Jei perduodame asmens duomenis į trečiąsias šalis, tai darome remdamiesi vadinamuoju Europos Komisijos „adekvatumo sprendimu“ arba, jei tokio sprendimo nėra, remdamiesi vadinamosiomis „standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis“, kurias taip pat patvirtino Europos Komisija.

               VII.   Jūsų teisės    
    
 
 Jūs turite šias teises ryšyje su mumis:

  i.  Teisė susipažinti 

 Jūs turite teisę susipažinti, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis ir, jei taip, kokius jūsų asmens duomenis. Tokiu atveju papildomai suteiksime prieigą prie šios informacijos:

 (1) duomenų tvarkymo tikslai;
 (2) atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
 (3) jūsų asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos;
 (4) numatomas duomenų saugojimo laikotarpis arba kriterijai, pagal kuriuos nustatomas numatomas duomenų saugojimo laikotarpis;
 (5) bet kokios kitos jūsų turimos teisės;
 (6) kai negavome iš jūsų asmens duomenų: bet kokia turima informacija pagal jos šaltinį;
 (7) jei įmanoma: automatizuoto sprendimų priėmimo buvimas ir bet kokia informacija apie susijusią logiką, taip pat duomenų tvarkymo svarba ir numatomos pasekmės.

     ii.  Teisė į ištaisymą 

 Jūs turite teisę ištaisyti ir (arba) papildyti mūsų tvarkomus asmens duomenis, jei jie netikslūs ar neišsamūs.

   iii.   Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą 

  Jūs turite teisę riboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

  (1) mes tikriname mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų tikslumą;
  (2) jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;
  (3) jums reikalingi mūsų tvarkomi asmens duomenys baudžiamojo persekiojimo tikslais, kai mums nebereikia jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslu;
  (4) jūs prieštaravote savo asmens duomenų tvarkymui ir tuo metu mes tikriname jūsų nesutikimą.

       iv.    Teisė reikalauti ištrinti duomenis    

  Jūs turite teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, jeigu:

  (1) mums jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi pirminiam tikslui;
  (2) jūs atšaukiate savo sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti jūsų asmens duomenis;
  (3) jūs prieštaraujate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir, nebent tai susiję su tiesiogine rinkodara, nėra viršesnių duomenų tvarkymo pagrindų;
  (4) jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;
  (5) jūsų asmens duomenis ištrinti reikalauja įstatymai;
  (6) jūsų asmens duomenys buvo renkami teikiant informacinės visuomenės paslaugas, kai buvote nepilnametis.

        v.    Teisė būti informuotam   

  Jei pareiškėte savo teisę ištaisyti, ištrinti duomenis arba apriboti jų tvarkymą, mes turime pranešti apie bet kokį duomenų ištaisymą, ištrynimą ar tvarkymo apribojimą visiems jūsų asmens duomenų gavėjams.

       vi.    Teisė į duomenų perkeliamumą  

  Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome jūsų sutikimo pagrindu arba sutarties vykdymui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Jei tai techniškai įmanoma, jūs turite teisę juos tiesiogiai perduoti iš mūsų kitam duomenų valdytojui.

     vii. Teisė nesutikti 

 Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikrais pagrindais. Tokiu atveju mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent galėsime įrodyti įtikinamų teisėtų priežasčių duomenų tvarkymui.

  Jeigu jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, jūs turite teisę bet kada nesutikti.

    viii. Teisė atsisakyti sutarties 

  Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu prieš jūsų atšaukimą, teisėtumui.

    ix.    Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai 

 Nepriklausomai nuo kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių, jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai, jei manote, kad mūsų vykdomas jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.

 Kompetentinga priežiūros institucija mums yra:

 Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
  Promenade 27
 91522 Ansbach, Vokietija

                       VIII.  Mūsų internetinėje svetainėje naudojamų slapukų apžvalga            
     
 
  Šios internetinės svetainės veikimui naudojame įvairius slapukus, kaip aprašyta aukščiau. Toliau esančioje lentelėje išvardyti slapukai, kurie naudojami šioje internetinėje svetainėje.

     i.    Techniškai būtini slapukai  

TeikėjasSlapuko pavadinimasAprašymasDuomenų laikymo trukmė
SHARPCOOKIEPREFŠį slapuką naudojame norėdami išsaugoti jūsų slapukų nustatymus.6 mėnesiai
SHARPPHPSESSIDŠį slapuką naudoja PHP programavimo kalba, kad seanso kintamieji būtų saugomi mūsų žiniatinklio serveryje.Seanso pabaiga


  ii.   Stebėjimo slapukai 
TeikėjasSlapuko pavadinimasAprašymasDuomenų laikymo trukmė
Google_gaŠis slapukas yra „Google Analytics“ dalis ir mes jį naudojame norėdami jus atskirti nuo kitų vartotojų.2 metai
Google_gidŠis slapukas yra „Google Analytics“ dalis, kurį naudojame norėdami atskirti jus nuo kitų vartotojų bei generuoti statistinius duomenis apie jūsų vartotojo elgseną.1 diena
Google_gatŠis slapukas yra „Google Analytics“ dalis ir naudojamas apriboti užklausų „Google Analytics“ serveriams procentą.1 minutė

Jei turite klausimų, nedvejodami bet kada susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu.