Αναζήτηση

Ειδοποίηση Απορρήτου σχετική του Άρθ. 12 και εξής ΓΚΠΔ - Αιχμηρός

Ειδοποίηση Απορρήτου σχετική του Άρθ. 12 και εξής ΓΚΠΔ


I.Identity and contact details of the controller2
II.Contact details of the data protection officer2
III.Data processing on our website2
i.Provision of the website and creation of log files2
ii.Use of technically necessary cookies3
iii.Google reCAPTCHA4
iv.Creating a customer account4
v.Email contact5
vi.Google Analytics6
vii.Data subjects´ requests pursuant to Art. 12 et seq. GDPR7
viii.Defending and enforcing legal claims8
IV.Other data processing outside the scope of our website9
i.Facebook fan page9
ii.YouTube channel10
V.Categories of recipients11
VI.Data transfers to third countries11
VII.Your rights11
VIII.Overview of the cookies used in our website13
i.Technically necessary cookies13
ii.Tracking cookies14

      I.  Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή       

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας με την έννοια του ευρωπαϊκού γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων („ΓΚΠΔ”) και άλλων κρατικών νόμων προστασίας δεδομένων των κρατών μελών καθώς και άλλες διατάξεις νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων είναι:

 Vestel Germany GmbH
 Parkring 6
 85748 Garching b. München, Germany

(εφεξής "εμείς", "εμάς" ή "μας")

      II. Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων 
    
 
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ύψιστης προτεραιότητας για εμάς. Προς απόδειξη τούτου, αναθέσαμε σε μια συμβουλευτική εταιρεία που εξειδικεύεται στην προστασία και την ασφάλεια δεδομένων τον χειρισμό αυτών των καίριων ζητημάτων. Επίσης ο υπεύθυνός μας για την προστασία δεδομένων προέρχεται από αυτήν την ομάδα πολύ έμπειρων ειδικών.

Λαμβάνουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες από την:

 MAGELLAN Rechtsanwälte, Brienner Straße 11, 80333 Munich / www.magellan-datenschutz.de/en 

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνό μας προστασίας δεδομένων στην MAGELLAN Rechtsanwälte:

 E-Mail: datenschutz_vestel@magellan-rechtsanwaelte.de / Tel.: (+49) 089-552950

      III.    Επεξεργασία δεδομένων στον ιστότοπό μας 
    
 
  i.  Παροχή του ιστότοπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής 

  a.   Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής του ιστότοπου και της δημιουργία αρχείων καταγραφής βρίσκεται στο Άρθ. 6 (1) σημείο στ’ ΓΚΠΔ.

  b.  Σκοπός 

Η προσωρινή αποθήκευση των προσωρινών σας δεδομένων από εμάς είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η παρουσίαση του ιστότοπου στον υπολογιστή σας. Για τον σκοπό αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του ιστότοπου. Τα προσωπικά σας δεδομένα μας βοηθούν επίσης να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπο και να διασφαλίζουμε πως τα πληροφοριακά μας συστήματα είναι ασφαλή. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τύχουν επεξεργασίας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

 c. Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα καταγράφονται για τον σκοπό της παροχής του ιστότοπου, αυτό συμβαίνει μόλις τερματιστεί η σχετική περίοδος λειτουργίας.

Αν τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκευτούν σε αρχεία καταγραφής, θα διαγράφονται μετά από 90 ημέρες το αργότερο.. Αν τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται πέρα από αυτή τη χρονική περίοδο, τα προσωπικά σας δεδομένα καθίστανται ανώνυμα ώστε να μην είναι πλέον δυνατό να εκχωρούνται σε επισκέπτη του ιστότοπου.

d.   Επιλογή απόρριψης και διόρθωσης 

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου και η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου. Κατά συνέπεια, δεν μπορείτε να απορρίψετε αυτή την επεξεργασία δεδομένων. ii. Χρήση τεχνικά απαραίτητων cookies 

 a.  Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης τεχνικά απαραίτητων cookies βρίσκεται στο Άρθ. 6 (1) σημείο στ’ ΓΚΠΔ.

 b. Σκοπός 

Ο σκοπός χρήσης των τεχνικά απαραίτητων cookies είναι να διευκολύνεται η χρήση σας του ιστότοπού μας. Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookies. Για αυτό, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται ξανά η εφαρμογή περιήγησή σας μετά από μια αλλαγή σελίδας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τύχουν επεξεργασίας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

 c.    Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό συμβαίνει, ιδιαίτερα, μόλις τερματιστεί η σχετική περίοδος λειτουργίας.

 d.  Επιλογή απόρριψης και διόρθωσης 

Μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη των τεχνικά απαραίτητων cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μεταδίδονται από τον υπολογιστή στον ιστότοπό μας. Επομένως, έχετε πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies.

Προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις της εφαρμογής σας περιήγησης μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Μπορείτε επίσης, σε οποιαδήποτε στιγμή, να διαγράψετε cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί. Αυτό μπορεί να πραγματοποιείται και αυτόματα. Ωστόσο, αν απενεργοποιήσετε cookies που αφορούν τον ιστότοπό μας, είναι πιθανό να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας στο πλήρες εύρος τους. iii.Google reCAPTCHA 

 a.   Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της προστασίας έναντι ανεπιθύμητων μηνυμάτων και έναντι κακόβουλης επέμβασης χρησιμοποιώντας το Google reCAPTCHA βρίσκεται στο Άρθ. 6 (1) σημείο στ’ ΓΚΠΔ.

 b.   Σκοπός 

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της προστασίας έναντι ανεπιθύμητων μηνυμάτων και έναντι κακόβουλης επέμβασης χρησιμοποιώντας το Google reCAPTCHA είναι να προστατεύονται τα πεδία εισαγωγής που παρέχονται στον ιστότοπό μας έναντι καταχρηστικού περιεχομένου (“spam”) από προγράμματα ρομπότ (“bots”).

 c.  Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται μόλις παύουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

 d. Επιλογή απόρριψης και διόρθωσης 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της προστασίας έναντι ανεπιθύμητων μηνυμάτων και κακόβουλης επέμβασης χρησιμοποιώντας το Google reCAPTCHA είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία των πεδίων εισαγωγής που παρέχονται στον ιστότοπό μας. Κατά συνέπεια, δεν μπορείτε να απορρίψετε αυτή την επεξεργασία. iv. Δημιουργία λογαριασμού πελάτη 

 a.  Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της δημιουργίας λογαριασμού πελάτη βρίσκεται στο Άρθ. 6 (1) σημείο στ’ ΓΚΠΔ.

 b. Σκοπός 

Η εγγραφή σας δίνει ιδιαίτερα τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων καθώς και τη διατήρηση της πελατειακής μας σχέσης. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού πελάτη είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς ή για την εφαρμογή προ-συμβατικών μέτρων καθώς και για την επιτυχή διατήρηση της πελατειακής μας σχέσης.

 c.   Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό συμβαίνει, το αργότερο, όταν διαγράφετε τον λογαριασμό πελάτη σας.

 d.   Επιλογή απόρριψης και διόρθωσης 

Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό πελάτη σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Σε τέτοια περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται αμέσως, εφόσον οι νομικές χρονικές περίοδοι διατήρησης δεν αποτρέπουν τη διαγραφή. v.  Email επικοινωνίας 

 a. Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μεταδίδονται κατά την διάρκεια της επικοινωνίας μαζί μας βρίσκεται στο Άρθ. 6 (1) σημείο στ’ ΓΚΠΔ. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να συνάψουμε σύμβαση, το Άρθ. 6 (1) σημείο β’ ΓΚΠΔ αποτελεί επιπρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 b.  Σκοπός 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επικοινωνείτε μαζί μας λαβαίνει χώρο μόνο την επεξεργασία του αιτήματός σας.

 c. Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Σε περίπτωση αποστολής οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων όταν επικοινωνείτε μαζί μας, αυτό συμβαίνει ότι το αίτημά σας έχει τύχει επεξεργασίας οι νομικές χρονικές περίοδοι διατήρησης δεν αποτρέπουν τη διαγραφή.

 d.    Επιλογή απόρριψης και διόρθωσης 

Μπορείτε πάντοτε να απορρίψετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της επικοινωνίας σας μαζί μας για μελλοντική εφαρμογή. Σε τέτοια περίπτωση, ωστόσο, δεν θα μπορούμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω το αίτημά σας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο πλαίσιο της επικοινωνίας μαζί μας θα διαγράφονται, εκτός αν νομικές χρονικοί περίοδοι διατήρησης αποτρέπουν τη διαγραφή. vi. Google Analytics 

 a.   Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics μέσω των λεγόμενων “cookies παρακολούθησης” τίθεται με τη ρητή συναίνεσή σας σύμφωνα με το Άρθ. 6 (1) σημείο α’ ΓΚΠΔ.

 b.  Σκοπός 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μάς επιτρέπει να βελτιστοποιούμε τη φιλική προς τον χρήστη εμπειρία του ιστότοπού μας και να προωθούμε τον τζίρο μέσω πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών.

 c. Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται μόλις αποσύρετε τη ρητή σας συναίνεση ή μόλις τα προσωπικά σας δεδομένα πάψουν να είναι απαραίτητα για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

 d.  Επιλογή απόρριψης και διόρθωσης 

Μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη των cookies παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας στο κάτω μέρος της σελίδας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη ρητή σας συναίνεση για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εντός του πλαισίου χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics οποιαδήποτε στιγμή μελλοντικά, ακολουθώντας τα παρακάτω:


(1)  Αλλαγή των ρυθμίσεων συναίνεσης στον ιστότοπό μας

Στον ιστότοπό μας, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα για απλή ανάκληση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics.

Για να το κάνετε αυτό, απλώς χρειάζεται να κάνετε κλικ στην καρτέλα „Διαχείριση cookies “ στο υποσέλιδο.

 
(2) Αλλαγή των ρυθμίσεων στην εφαρμογή σας περιήγησης

Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση cookies γενικά, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή σας περιήγησης. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό μπορεί να πραγματοποιείται και αυτόματα. Αν απενεργοποιηθούν και τα τεχνικά απαραίτητα cookies για τον ιστότοπό μας, είναι πιθανό να μην είναι πλέον δυνατό να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστότοπου στο πλήρες εύρος τους.


(3)  Πρόσθετα εφαρμογής περιήγησης

Αν θέλετε να μην τυχαίνουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα από την υπηρεσία Google Analytics, μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το πρόσθετο της εφαρμογής περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να απενεργοποιηθεί η υπηρεσία Google Analytics. Αυτό το πρόσθετο υποδεικνύει στον κώδικα JavaScript της Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) που εκτελείται σε ιστότοπους να μην επιτρέπει την αποστολή πληροφοριών στην Google Analytics.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την Google Analytics, μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα και εγκαταστήστε το πρόσθετο απενεργοποίησης της Google Analytics για την εφαρμογή σας περιήγησης. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του πρόσθετου, ανατρέξτε στις σχετικές πηγές βοήθειας για την εφαρμογή σας περιήγησης.

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις του Internet Explorer περιστασιακά φορτώνουν το πρόσθετο για απενεργοποίηση της Google Analytics αφού έχουν ήδη αποσταλεί προσωπικές πληροφορίες στην Google Analytics. Επομένως, αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer, το πρόσθετο θα εγκαταστήσει cookies στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies εξασφαλίζουν πως οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγονται, διαγράφονται αμέσως από τον εξυπηρετητή που τα συνέλεξε. Βεβαιωθείτε πως τα cookies τρίτων δεν είναι απενεργοποιημένα για το Internet Explorer. Αν διαγράψετε τα cookies σας, το πρόσθετο θα επαναφέρει τα εν λόγω cookies μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας πως το πρόσθετο της εφαρμογής σας περιήγησης για την Google Analytics συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Το πρόσθετο της εφαρμογής περιήγησης για απενεργοποίηση της Google Analytics δεν αποτρέπει την αποστολή προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και το απόρρητο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

 www.google.com/analytics/terms/de.html or

 support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Η ανωνυμοποίηση IP ενεργοποιείται στον ιστότοπό μας. vii.    Αιτήματα υποκειμένου δεδομένων σχετικά με το Άρθ. 12 και εξής ΓΚΠΔ 

 a. Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της επεξεργασίας αιτημάτων σας σχετικά με την προστασία δεδομένων (“αιτήματα υποκειμένου για δεδομένα”) βρίσκεται στο Άρθ. 6 (1) σημείο γ’ σε συνάρτηση με το Άρθ. 12 και εξής ΓΚΠΔ. Η νομική βάση για την επακόλουθη τεκμηρίωση σχετικά με τον χειρισμό των αιτημάτων υποκειμένου για δεδομένα σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις βρίσκεται στο Άρθ. 6 (1) σημείο στ’ ΓΚΠΔ.

 b.   Σκοπός 

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του χειρισμού των αιτημάτων σας υποκειμένου για δεδομένα είναι η απάντηση στις ερωτήσεις σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Η επακόλουθη τεκμηρίωση σχετικά με την επεξεργασία του αιτήματός σας γίνεται για να τηρείται η υποχρέωση λογοδοσίας που απαιτείται από τον νόμο, Άρθ. 5 (2) ΓΚΠΔ.

 c.   Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση της επεξεργασίας αιτημάτων υποκειμένου για δεδομένα, σύμφωνα με την § 41 BDSG (Γερμανικός ομοσπονδιακός νόμος για την προστασία των δεδομένων, “Bundesdatenschutzgesetz” - “BDSG”) σε συνάρτηση με την § 31 (2) Nr. 1 OWiG (Γερμανικός νόμος για τις διοικητικές παραβάσεις, “Gesetz über Ordnungswidrigkeiten” – “OWiG”), αυτό είναι τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας.

 d.    Επιλογή απόρριψης και διόρθωσης 

Μπορείτε να απορρίψετε τη μελλοντική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιαδήποτε στιγμή στο πλαίσιο της επεξεργασίας αιτημάτων υποκειμένου για δεδομένα. Σε τέτοια περίπτωση, ωστόσο, δεν θα μπορούμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω το αίτημά σας.

Η τεκμηρίωση της επεξεργασίας του αντίστοιχου αιτήματος υποκειμένου για δεδομένα είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Κατά συνέπεια, δεν μπορείτε να απορρίψετε αυτή την επεξεργασία δεδομένων. viii.   Υπεράσπιση και επιβολή νομικών αξιώσεων 

 a.    Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της υπεράσπισης και επιβολής νομικών αξιώσεων βρίσκεται στο Άρθ. 6 (1) σημείο στ’ ΓΚΠΔ.

 b.  Σκοπός 

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της υπεράσπισης και επιβολής νομικών αξιώσεων είναι η υπεράσπιση αδικαιολόγητων αξιώσεων και η νομική επιβολή αξιώσεων και δικαιωμάτων.

 c.   Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

 d.   Επιλογή απόρριψης και διόρθωσης 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της υπεράσπισης και επιβολής νομικών αξιώσεων είναι απολύτως απαραίτητη για την εν λόγω υπεράσπιση και επιβολή. Κατά συνέπεια, δεν μπορείτε να απορρίψετε αυτή την επεξεργασία.


      IV. Επεξεργασία άλλων δεδομένων εκτός εύρους του ιστότοπού μας 
    
 
  i.Facebook fan page 

  a.   Κοινή ευθύνη επεξεργασίας 

Λειτουργούμε τη σελίδα ακολούθων μας στο Facebook (Facebook fan page) μαζί με την Facebook Ireland Ltd. (εφεξής “Facebook”). Για τον σκοπό αυτό, έχουμε συνάψει σύμβαση με την Facebook που καθορίζει τις υποχρεώσεις που τηρεί ο καθένας από εμάς σχετικά με τον ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να διαβάσετε τις κύριες διατάξεις αυτής της σύμβασης εδώ:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Facebook στη διεύθυνση:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

  b.    Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας της σελίδας ακολούθων μας στο Facebook βρίσκεται στο Άρθ. 6 (1) σημείο στ’ ΓΚΠΔ.

  c.  Σκοπός 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως μέρος της λειτουργίας της σελίδας ακολούθων μας στο Facebook μας επιτρέπει να αναλύουμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη. Αξιολογώντας τα δεδομένα που αποκτούμε, είμαστε σε θέση να συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με την ελκυστικότητα της σελίδας ακολούθων μας στο Facebook. Αυτό μας βοηθά να διατηρούμε τη σελίδα ακολούθων μας στο Facebook σχετική με τις ανάγκες σας και φιλική προς τον χρήστη.


  d.    Πηγή 

Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με σας, τα οποία τυχαίνουν επεξεργασίας ως μέρος της λειτουργίας της σελίδας ακολούθων μας στο Facebook, παρέχονται σε εμάς από την Facebook ως στατιστικά στοιχεία.


 e.  Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται μόλις παύουν να είναι απαραίτητα για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στη διεύθυνση:

 https://www.facebook.com/policy.php 


  f. Επιλογή απόρριψης και διόρθωσης 

Αν δεν θέλετε να συγκεντρώνονται τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της λειτουργίας της σελίδας ακολούθων μας στο Facebook, έχετε την επιλογή απόρριψης σε οποιαδήποτε στιγμή της μελλοντικής επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, θα προωθήσουμε το αίτημά σας απόρριψης στην Facebook.

  ii. Κανάλι YouTube 

  a.   Κοινή ευθύνη επεξεργασίας 

Λειτουργούμε το κανάλι μας YouTube μαζί με την Google Ireland Ltd. (Εφεξής “Google”). Για τον σκοπό αυτό, θα συνάψουμε σύμβαση με την Google που καθορίζει τις υποχρεώσεις που τηρεί ο καθένας από εμάς σχετικά με τον ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Google στη διεύθυνση:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect 

  b.   Νομική βάση 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας του καναλιού μας YouTube είναι το Άρθ. 6 (1) σημείο στ’ ΓΚΠΔ.

  c.  Σκοπός 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως μέρος της λειτουργίας του καναλιού μας YouTube μας επιτρέπει να αναλύουμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη. Αξιολογώντας τα δεδομένα που αποκτούμε, είμαστε σε θέση να συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με την ελκυστικότητα του καναλιού μας YouTube. Αυτό μας βοηθά να διατηρούμε το κανάλι μας YouTube σχετικό με τις ανάγκες σας και φιλικό προς τον χρήστη.


  d.   Πηγή 

Τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με σας, τα οποία τυχαίνουν επεξεργασίας ως μέρος της λειτουργίας του καναλιού μας YouTube, παρέχονται σε εμάς από την Google ως στατιστικά στοιχεία.


 e.  Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται από την Google μόλις παύουν να είναι απαραίτητα για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στη διεύθυνση

 https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#inforetaining 


  f. Επιλογή απόρριψης και διόρθωσης 

 Αν δεν θέλετε να συγκεντρώνονται τα προσωπικά σας δεδομένα για επεξεργασία από την Google ως μέρος της λειτουργίας του καναλιού μας YouTube, έχετε την επιλογή απόρριψης σε οποιαδήποτε στιγμή της μελλοντικής επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, θα προωθήσουμε το αίτημά σας απόρριψης στην Google.


      V.  Κατηγορίες παραληπτών 
    
 
 Εντός της εταιρείας μας, τα γραφεία και τμήματα που λαβαίνουν προσωπικά δεδομένα είναι αυτά που τα χρειάζονται για να εκπληρώνουν τους προαναφερθέντες σκοπούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεργαζόμαστε με διάφορους παρόχους υπηρεσιών και επομένως μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους έμπιστους παραλήπτες. Σε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται:

      VI. Μεταβιβάσεις δεδομένων προς τρίτες χώρες       

 Ως μέρος της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, είναι πιθανό να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έμπιστους παρόχους υπηρεσιών ή θυγατρικές εταιρείες σε τρίτες χώρες. Οι τρίτες χώρες είναι χώρες εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης (ΕΕ) ή του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΕΟΧ).

Συνεργαζόμαστε μόνο με παρόχους υπηρεσιών που μας παρέχουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και μπορούν να εγγυηθούν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας αυστηρά σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Αντίγραφα αυτών των κατάλληλων μέτρων προστασίας μπορείτε να εξετάσετε στις εγκαταστάσεις μας.

Αν μεταβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα προς τρίτες χώρες, το κάνουμε αυτό στη βάση λεγόμενης “απόφασης επάρκειας” της ευρωπαϊκής επιτροπής ή, απουσίας τέτοιας απόφασης, στη βάση λεγόμενων “τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων”, που έχουν επίσης υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή.

      VII.    Τα δικαιώματά σας 
    
 
 Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ενώπιόν μας:

  i.  Δικαίωμα πρόσβασης 

Έχετε το δικαίωμα για πρόσβαση στην τήρηση ή μη, και σε περίπτωση τήρησης, στα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα που τυχαίνουν επεξεργασίας από εμάς. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας παρέχουμε επιπλέον πρόσβαση στα ακόλουθα:

 (1) τους σκοπούς επεξεργασίας,
(2) τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται,
 (3) τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών των προσωπικών σας δεδομένων,
(4) την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της προβλεπόμενης περιόδου αποθήκευσης,
 (5) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα έχετε,
 (6) αν δεν αποκτήσαμε τα προσωπικά δεδομένα από εσάς: οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πηγή τους,
 (7) αν είναι διαθέσιμη: την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τη λογική που περιλαμβάνεται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της επεξεργασίας.

  ii.  Δικαίωμα διόρθωσης 

 Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων που τυχαίνουν επεξεργασίας από εμάς, εφόσον είναι ανακριβή ή ελλιπή.

  iii.    Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας 

 Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεδομένου ότι

 (1) επαληθεύουμε την ακρίβεια των προσωπικών σε δεδομένων που τυχαίνουν επεξεργασίας από εμάς,
(2) η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι παράνομη,
 (3) χρειάζεστε τα προσωπικά δεδομένα που τυχαίνουν επεξεργασίας από εμάς για τον σκοπό νομικής προσφυγής εφόσον δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό της επεξεργασίας,
 (4) έχετε απορρίψει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και βρίσκεται σε εξέλιξη η επαλήθευσή μας της απόρριψής σας.

  iv.  Δικαίωμα διαγραφής 

Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον

(1) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τον αρχικό τους σκοπό,
 (2) αποσύρετε τη συναίνεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
(3) απορρίπτετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και, εκτός αν πρόκειται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία,
(4) η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι παράνομη,
 (5) η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων απαιτείται από τη νομοθεσία,
 (6) τα προσωπικά σας δεδομένα συγκεντρώθηκαν σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών όταν ήσαστε ανήλικος.

  v. Δικαίωμα γνωστοποίησης 

 Αν επικαλεστείτε το δικαίωμά σας διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων ή περιορισμού επεξεργασίας, θα κοινοποιήσουμε οποιαδήποτε διόρθωση, διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό επεξεργασίας σε οποιουσδήποτε παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων.

  vi.  Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να λαβαίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έτυχαν επεξεργασίας από εμάς στη βάση της συναίνεσής σας για την εκτέλεση μιας σύμβασης σε δομημένη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή συνήθους χρήσης καθώς και της μετάδοσής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Αν είναι τεχνικά εφικτό, έχετε το δικαίωμα να μεταδίδονται απευθείας από εμάς προς άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  vii. Δικαίωμα απόρριψης 

 Έχετε το δικαίωμα απόρριψης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους λόγους. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα πάψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός αν μπορούμε να επιδείξουμε βάσιμους νόμιμους λόγους για την επεξεργασία.

Αν τα προσωπικά σας δεδομένα τυχαίνουν επεξεργασίας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα απόρριψης σε οποιαδήποτε στιγμή.

  viii. Δικαίωμα απόσυρσης 

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση που μας παρέχετε σε οποιαδήποτε στιγμή. Η απόσυρση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συναίνεσης πριν από την απόσυρσή σας.

  ix.  Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή 

 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διορθωτική ενέργεια, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, αν πιστεύετε πως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

 Η αρμόδια εποπτική αρχή για εμάς είναι η εξής:

 Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
 Promenade 27
 91522 Ansbach, Germany

      VIII.   Σύνοψη των cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας 
    
 
 Για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε διάφορα cookies, όπως περιγράφονται παρακάτω. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τα cookies που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο.

  i. Τεχνικά απαραίτητα cookies  

ΠάροχοςΌνομα CookieΠεριγραφήΔιάρκεια αποθήκευσης
SHARPCOOKIEPREFΑυτό το cookie χρησιμοποιείται από εμάς για αποθήκευση των ρυθμίσεων των cookie σας.6 μήνες
SHARPPHPSESSIDΑυτό το cookie χρησιμοποιείται από τη γλώσσα προγραμματισμού PHP ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση μεταβλητών της περιόδου λειτουργίας στον εξυπηρετητή ιστούΤέλος περιόδου λειτουργίας


  ii.   Cookies παρακολούθησης 
ΠάροχοςΌνομα CookieΠεριγραφήΔιάρκεια αποθήκευσης
Google_gaΑυτό το cookie αποτελεί μέρος της Google Analytics και χρησιμοποιείται από εμάς για τη διάκρισή σας από άλλους χρήστες.2 έτη
Google_gidGoogle _gid Αυτό το cookie αποτελεί μέρος της Google Analytics και χρησιμοποιείται από εμάς για τη διάκρισή σας από άλλους χρήστες καθώς και για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά σας ως χρήστη.1 ημέρα
Google_gatGoogle _gat Αυτό το cookie αποτελεί μέρος της Google Analytics και χρησιμοποιείται για περιορισμό του ποσοστού αιτημάτων προς τους εξυπηρετητές της Google Analytics.1 λεπτό

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνό μας προστασίας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.