Vyhledávání

Oznámení o ochraně soukromí dle čl. 12 a násl. GDPR - Ostrý

Oznámení o ochraně soukromí dle čl. 12 a násl. GDPR


I.Identity and contact details of the controller2
II.Contact details of the data protection officer2
III.Data processing on our website2
i.Provision of the website and creation of log files2
ii.Use of technically necessary cookies3
iii.Google reCAPTCHA4
iv.Creating a customer account4
v.Email contact5
vi.Google Analytics6
vii.Data subjects´ requests pursuant to Art. 12 et seq. GDPR7
viii.Defending and enforcing legal claims8
IV.Other data processing outside the scope of our website9
i.Facebook fan page9
ii.YouTube channel10
V.Categories of recipients11
VI.Data transfers to third countries11
VII.Your rights11
VIII.Overview of the cookies used in our website13
i.Technically necessary cookies13
ii.Tracking cookies14

      I. Identifikační a kontaktní údaje správce       

Vaším kontaktem na správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalších národních zákonů členských států na ochranu osobních údajů jakož i dalších opatření zákonů o ochraně osobních údajů je:

 Vestel Germany GmbH
 Parkring 6
 85748 Garching b. München, Německo

 (dále jen „my“ nebo „naše“ v různých pádech)

      II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 
    
 
Ochrana vašich osobních údajů má pro nás nejvyšší prioritu. Protože je pro nás tak důležitá, spojili jsme se s konzultační firmou specializující se na ochranu osobních údajů a bezpečnost dat, abychom se dokázali vypořádat s kritickými záležitostmi. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů také pochází z této velmi zkušené skupiny odborníků.

Poradenství nám poskytuje:

 MAGELLAN Rechtsanwälte, Brienner Straße 11, 80333 Munich / www.magellan-datenschutz.de/en 

Se všemi otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů a bezpečnosti dat se obracejte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů přímo v MAGELLAN Rechtsanwälte:

 E-Mail: datenschutz_vestel@magellan-rechtsanwaelte.de / Tel.: (+49) 089-552950

      III. Zpracování údajů na našich webových stránkách 
    
 
  i.   Poskytování webových stránek a vytváření protokolových souborů 

  a. Právní základ 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v kontextu poskytování webových stránek a vytváření protokolových souborům představuje čl. 6. odst. 1) písm. f) nařízení GDPR.

  b. Účel 

Dočasné uložení vašich osobních údajů naší stranou je nezbytné pro doručení webových stránek do našeho počítače. Za tímto účelem se musí vaše údaje uložit na dobu trvání relace.
Vaše osobní údaje se ukládají do protokolových souborů, aby se zajistila funkčnost webových stránek. Vaše osobní údaje nám také pomáhají optimalizovat webové stránky a zajistit, že jsou naše IT systémy bezpečné. Vaše osobní údaje nebudou nijak zpracovávány.

 c.    Délka uložení 

Údaje jsou vymazány, jakmile není jejich archivace potřebná pro účel, kvůli kterému byly shromážděny. V případě, že jsou vaše osobní údaje zaznamenávány pro účel poskytování webových stránek, dojde k tomu ihned po ukončení příslušné relace.

Vaše osobní údaje se ukládají do protokolových souborů, z nichž budou vymazány nejpozději po 90 dnech. Pokud jsou protokolové soubory uloženy i po tomto období, vaše osobní údaje se anonymizují, takže už nebude možné přiřadit je návštěvníkovi webových stránek.

d.   Možnost námitky a opravy 

Shromažďování vašich osobních údajů za účelem poskytování webových stránek a ukládání vašich osobních údajů do protokolového souboru je nezbytné pro provozování webových stránek. V důsledku toho nemůžete mít vůči tomuto zpracování údajů námitky. ii. Použití technicky nezbytných souborů cookies 

 a.   Právní základ 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v kontextu použití technicky nezbytných souborů cookies představuje čl. 6. odst. 1) písm. f) nařízení GDPR.

 b.    Účel 

Účelem použití technicky nezbytných souborů cookies je usnadnit vám používání našich webových stránek. Některé funkce na našich webových stránkách nemůžeme bez použití souborů cookies nabízet. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byl po změně stránky znovu rozpoznán váš prohlížeč. Vaše osobní údaje nebudou nijak zpracovávány.

 c.    Délka uložení 

Údaje jsou vymazány, jakmile není jejich archivace potřebná pro účel, kvůli kterému byly shromážděny. K tomu dochází obzvláště ihned po ukončení příslušné relace.

 d.    Možnost námitky a opravy 

Přehled technicky nezbytných souborů cookies použitých na našich webových stránkách naleznete ve spodní části této stránky.

Soubory cookies se ukládají ve vašem počítači a přenáší se z počítače na naše webové stránky. Proto máte nad soubory cookies naprostou kontrolu.

Upravením nastavení vašeho prohlížeče můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookies. Kdykoli také můžete vymazat soubory cookies, které jsou už uložené. To lze také provádět automaticky. Ovšem pokud deaktivujete soubory cookies na našich webových stránkách, může se stát, že nebude možné využívat jejich funkce v plném rozsahu. iii.Google reCAPTCHA 

 a.   Právní základ 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v kontextu použití ochrany proti spamu a manipulaci pomocí Google reCAPTCHA představuje čl. 6. odst. 1) písm. f) nařízení GDPR.

 b.    Účel 

Účelem zpracování vašich osobních údajů v kontextu ochrany proti spamu a manipulaci pomocí Google reCAPTCHA je ochrana políček pro zadávání údajů na našich webových stránkách před podvodným obsahem („spam“) a robotickými programy („bot“).

 c. Délka uložení 

Vaše osobní údaje jsou vymazány, jakmile není jejich archivace potřebná pro účel, kvůli kterému byly shromážděny.

 d. Možnost námitky a opravy 

Zpracování vašich osobních údajů v kontextu ochrany proti spamu a manipulaci pomocí Google reCAPTCHA je naprosto nezbytné pro ochranu políček pro zadávání údajů poskytovaných na našich webových stránkách. V důsledku toho nemůžete mít vůči tomuto zpracování námitky. iv. Vytvoření zákaznického účtu 

 a.    Právní základ 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v kontextu vytvoření zákaznického účtu představuje čl. 6. odst. 1) písm. b) nařízení GDPR

 b.  Účel 

Vaše registrace umožňuje především uzavírání smluv, ale i rozvíjení našeho zákaznického vztahu. Zpracování vašich osobních údajů v kontextu registrace a vytvoření zákaznického účtu je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi nebo pro provedení předsmluvních opatření, ale i pro úspěšné udržování našeho zákaznického vztahu.

 c.    Délka uložení 

Údaje jsou vymazány, jakmile nejsou potřebné pro dosažení záměru, kvůli kterému byly shromážděny. K tomu dochází nejpozději ve chvíli, kdy vymažete svůj zákaznický účet.

 d. Možnost námitky a opravy 

Svůj zákaznický účet můžete kdykoli vymazat. V takovém případě budou vaše osobní údaje ihned vymazány, avšak za předpokladu, že jejich výmazu nebrání zákonem daná doba uchování. v.  E-mailový kontakt 

 a.  Právní základ 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů přenášených během toho, kdy nás kontaktujete, představuje čl. 6. odst. 1) písm. f) nařízení GDPR. Pokud nás kontaktujete za účelem uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1) písm. b) nařízení GDPR.

 b.    Účel 

Ke zpracování vašich osobních údajů v případě, že nás kontaktujete, dochází pouze za účelem zpracování vašeho požadavku.

 c.   Délka uložení 

Údaje jsou vymazány, jakmile není jejich archivace potřebná pro účel, kvůli kterému byly shromážděny. Pokud jsou nám zaslány vaše osobní údaje v situaci, kdy nás kontaktujete, dochází k tomu při zpracování vašeho požadavku a vymazání nebrání žádná zákonná doba uchování.

 d.    Možnost námitky a opravy 

Vůči zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s tím, že nás kontaktujete, můžete kdykoli vznést námitku, aby k němu do budoucna nedocházelo. V takovém případě ovšem nebudeme schopni váš požadavek dále zpracovávat. Veškeré osobní údaje uložené v souvislosti s tím, že nás kontaktujete, budou vymazány, ledaže bu výmazu bránila zákonná doba uchování. vi.Google Analytics 

 a.    Právní základ 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s použití služby Google Analytics prostřednictvím tzv. „sledovacích cookies“ je váš souhlas udělený v souladu s čl. 6. odst. 1) písm. a) nařízení GDPR.

 b.  Účel 

Zpracování vašich osobních údajů nám umožňuje optimalizovat uživatelskou přívětivost našich webových stránek a podporovat obrat prostřednictvím prodeje zboží a služeb.

 c.    Délka uložení 

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile odvoláte svůj udělený souhlas nebo jakmile nebudou vaše osobní údaje nadále potřeba k výše uvedeným účelům.

 d.    Možnost námitky a opravy 

Přehled sledovacích souborů cookies používaných na našich webových stránkách naleznete ve spodní části této stránky.

Svůj udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Analytics můžete kdykoli stáhnout, aby nedocházelo k dalšímu zpracování, a to následovně:


(1)  Změna nastavení souhlasu na našich webových stránkách

Naše webové stránky nabízí možnost jednoduše odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s používáním služby Google Analytics.

To do this, you simply need to click on the tab „Cookie management “ in the footer.

 
(2) Změna nastavení vašeho prohlížeče

Další možností je deaktivace nebo omezení přenosu souborů cookies obecně, a to změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Již uložené soubory cookies můžete kdykoli vymazat. To lze také provádět automaticky. Pokud deaktivujete i technicky nezbytné soubory cookies pro naše webové stránky, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.


(3)  Doplňky prohlížeče

Pokud nechcete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány službou Google Analytics, můžete si do prohlížeče instalovat doplňky prohlížeče, které deaktivují službu Google Analytics. Tento doplněk dá JavaScriptu služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) prováděnému na webových stránkách pokyn, aby se nepovolovalo posílání informací do Google Analytics.

Pokud chcete deaktivovat Google Analytics, jděte na níže uvedenou stránku a instalujte si do svého prohlížeče doplněk deaktivující Google Analytics. Podrobnější informace o instalování a odinstalování doplňku naleznete v relevantních zdrojích nápovědy pro váš prohlížeč.

Nejnovější verze prohlížeče Internet Explorer občas nahraje doplněk pro deaktivaci služby Google Analytics poté, co již k odeslání informací do Google Analytics došlo. Pokud tedy používáte Internet Explorer, nainstaluje doplněk do vašeho počítače soubory cookies. Tyto soubory cookies zajišťují, že veškeré shromážděné údaje budou vymazány ihned poté, co je server shromáždí. Přesvědčte se, že soubory cookies třetí strany nejsou v prohlížeči Internet Explorer deaktivovány. Pokud vymažete soubory cookies, doplněk je v krátké době resetuje, aby bylo zajištěno, že váš doplněk prohlížeče pro Google Analytics bude nadále správně fungovat.

Doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics nebrání tomu, aby byly osobní údaje posílány na webové stránky nebo sledovací služby.

Více informací o podmínkách použití a ochraně soukromí naleznete na:

 www.google.com/analytics/terms/de.html or

 support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Anonymizace IP je na našich stránkách aktivní. vii.    Požadavek subjektu údajů dle čl. 12 a násl. GDPR 

 a.   Právní základ 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním vašeho požadavku ohledně ochrany osobních údajů („požadavek subjektu údajů“) představuje čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 12 a násl. nařízení GDPR. Právní základ pro následnou dokumentaci související s vyřizováním vašeho požadavku subjektu údajů v souladu s právními ustanoveními představuje čl. 6 odst. 1 písm. G) nařízení GDPR.

 b. Účel 

Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s vyřizováním vašeho požadavku subjektu údajů je odpovědět na váš dotaz související s ochranou osobních údajů. Následná dokumentace ohledně zpracování vašeho požadavku se provádí za účelem splnění povinné odpovědnosti požadované zákonem, čl. 5 odst. 2) nařízení GDPR.

 c. Délka uložení 

Údaje jsou vymazány, jakmile není jejich archivace potřebná pro účel, kvůli kterému byly shromážděny. V případě zpracování požadavku subjektu údajů na základě § 41 BDSG (Německý federální zákon na ochranu osobních údajů „Bundesdatenschutzgesetz“ – “BDSG”) v souvislosti s § 31 odst. 2) č. 1) OWiG (německý zákon o právních deliktech, „Gesetz über Ordnungswidrigkeiten“ – „OWiG“) jsou to tři roky po uzavření příslušného řízení.

 d.   Možnost námitky a opravy 

Vůči budoucímu zpracování vašich osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku v souvislosti se zpracováním požadavku subjektu údajů. V takovém případě ovšem nebudeme schopni váš požadavek dále zpracovávat.

Dokumentace o zpracování příslušného požadavku subjektu údajů je ze zákona povinná. V důsledku toho nemůžete mít vůči tomuto zpracování údajů námitky. viii.   Hájení a vymáhání právních nároků 

 a.  Právní základ 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s hájením a vymáháním právních nároků je čl. 6. odst. 1) písm. f) nařízení GDPR.

 b. Účel 

Účelem zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s hájením a vymáháním právních nároků je hájení v případě neoprávněných nároků a zákonné vymáhání nároků a práv.

 c. Délka uložení 

Údaje jsou vymazány, jakmile není jejich archivace potřebná pro účel, kvůli kterému byly shromážděny.

 d. Možnost námitky a opravy 

Zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s hájením a vymáháním právních nároků je naprosto nezbytné pro jejich hájení a vymáhání. V důsledku toho nemůžete mít vůči tomuto zpracování námitky.


      IV. Další zpracování osobních údajů mimo rozsah působnosti našich webových stránek 
    
 
  i.   Facebooková stránka pro podporovatele 

  a.    Společná správa 

Svou facebookovou stránku pro podporovatele provozujeme společně se společností Facebook Ireland Ltd. (dále jen „Facebook“). Za tímto účelem jsme uzavřeli se společností Facebook smlouvu, která stanovuje, kdo z nás plní které povinnosti plynoucí z nařízení GDPR.

Hlavní ustanovení smlouvy:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

Podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů společností Facebook naleznete na:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

  b.   Právní základ 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s provozováním naší facebookové stránky pro podporovatele představuje čl. 6. odst. 1) písm. f) nařízení GDPR.

  c. Účel 

Zpracování vašich osobních údajů jako součást provozu naší facebookové stránky pro podporovatele nám umožňuje analyzovat vaše uživatelské chování. Vyhodnocování získaných údajů nám umožňuje shromažďovat informace o atraktivitě naší facebookové stránky pro podporovatele. To nám pomáhá upravovat naši facebookovou stránku pro podporovatele tak, aby byla více uživatelsky přívětivá a založená na vašich potřebách.


  d.  Zdroj 

Osobní údaje související s vaší osobou, které jsou zpracovávány v rámci provozu naší facebookové stránky pro podporovatele, jsou nám poskytovány společností Facebook jako statistiky.


 e.  Délka uložení 

Vaše osobní údaje budou vymazány ihned poté, co už nebudou požadovány pro účely výše uvedeného. Více informací o této problematice naleznete na:

 https://www.facebook.com/policy.php 


  f. Možnost námitky a opravy 

Pokud nechcete, aby byly vaše osobní údaje shromažďovány v rámci provozu naší facebookové stránky pro podporovatele, máte možnost kdykoli vznést námitku vůči budoucímu zpracování vašich osobních údajů v tomto kontextu. V takovém případě postoupíme vaši námitku společnosti Facebook.

  ii.  Kanál YouTube 

  a.    Společná správa 

Náš YouTube kanál provozujeme společně se společností Google Ireland Ltd. (dále jen „Google“). Za tímto účelem uzavřeme se společnosti Google smlouvu, která stanovuje, kdo z nás plní které povinnosti plynoucí z nařízení GDPR.

Podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů společností Google naleznete na:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect 

  b. Právní základ 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s provozováním našeho kanálu YouTube představuje čl. 6. odst. 1) písm. f) nařízení GDPR.

  c.   Účel 

Zpracování vašich osobních údajů jako součást provozu našeho kanálu YouTube nám umožňuje analyzovat vaše uživatelské chování. Vyhodnocování získaných údajů nám umožňuje shromažďovat informace o atraktivitě našeho kanálu YouTube. To nám pomáhá upravovat náš kanál YouTube, aby byl více uživatelsky přívětivý a založený na vašich potřebách.


  d.   Zdroj 

Osobní údaje související s vaší osobou, které jsou zpracovávány v rámci provozu našeho kanálu YouTube, jsou nám poskytovány společností Google jako statistiky.


 e.  Délka uložení 

Vaše osobní údaje budou společností Google vymazány ihned poté, co už nebudou požadovány pro účely výše uvedeného. Více informací o této problematice naleznete na

 https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#inforetaining 


  f. Možnost námitky a opravy 

Pokud nechcete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány společností Google v rámci provozu našeho kanálu YouTube, máte možnost kdykoli vznést námitku vůči budoucímu zpracování vašich osobních údajů v tomto kontextu. V takovém případě postoupíme vaši námitku společnosti Google.


      V.  Kategorie příjemců 
    
 
V rámci naší společnosti přijímají osobní údaje ty kanceláře a oddělení, které je potřebují k plnění výše uvedených účelů. V některých případech spolupracujeme s různými poskytovateli služeb, a proto předáváme vaše osobní údaje důvěryhodným příjemcům. K těm mohou patřit:

      VI. Předávání údajů do třetích zemí       

V rámci zpracovávání vašich osobních údajů může dojít k tomu, že předáme vaše osobní údaje důvěryhodným poskytovatelům služeb nebo přidruženým společnostem ve třetích zemích. Třetí země jsou země mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP).

Spolupracujeme pouze s těmi poskytovateli služeb, kteří nám poskytují náležité bezpečnostní záruky pro zabezpečení vašich osobních údajů a dokáží zaručit, že vaše údaje budou zpracovávány přísně v souladu s evropskými normami na ochranu osobních údajů. Kopii těchto náležitých bezpečnostních záruk je možné si prostudovat v naší společnosti.

Pokud předáváme osobní údaje do třetích zemí, činíme tak na základě tzv. „rozhodnutí o adekvátní ochraně“, které je rozhodnutím Evropské Komise, nebo v případě absence takového rozhodnutí na základě takzvaných „standardních doložek o ochraně údajů“, které taktéž přijala Evropská komise.

      VII.    Vaše práva 
    
 
Vůči nám máte následující práva:

  i.   Právo přístupu 

Máte právo na to vědět, zda zpracováváme nějaké vaše údaje či nikoli, a pokud ano, máte právo na přístup k tomu, jaké z vašich osobních údajů zpracováváme. V takovém případě vám navíc dáme přístup k následujícímu:

(1) účely zpracování,
(2) kategorie daných osobních údajů,
(3) příjemci nebo kategorie příjemců vašich osobních údajů,
(4) předpokládaná doba uložení nebo kritéria použitá pro stanovení předpokládané doby uložení,
(5) veškerá další práva, která máte,
(6) zda jsme osobní údaje neobdrželi od vás: veškeré dostupné informace o jejich zdroji,
(7) pokud je k dispozici: existence automatického rozhodování a veškeré informace o související logice, a také důležitost a předpokládané následky zpracování.

  ii. Právo na opravu 

Máte právo na opravu a/nebo doplnění osobních údajů, které již zpracováváme, pokud jsou tato data nepřesná nebo neúplná.

  iii.    Právo na omezení zpracování 

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, za předpokladu, že

(1) ověříme přesnost vašich osobních údajů, které zpracováváme,
(2) zpracování vašich osobních údajů je nezákonné,
(3) potřebujete námi zpracovávané osobní údaje za účelem soudního řízení, když už vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem zpracování,
(4) jste vznesli námitky vůči zpracování vašich osobních údajů a my vedeme řízení na ověření vaší námitky.

  iv. Právo na výmaz 

Máte právo výmaz vašich osobních údajů, za předpokladu, že

(1) už vaše osobní údaje nepotřebujeme k jejich původnímu účelu,
(2) odvoláte svůj souhlas a neexistuje jiný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů,
(3) máte námitku vůči zpracování vašich osobních údajů a neexistují nadřazené důvody pro další zpracování, ledaže by šlo o přímý marketing,
(4) zpracování vašich osobních údajů je nezákonné,
(5) výmaz vašich osobních údajů je požadován zákonem,
(6) vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, když jste byli nezletilí.

  v.    Právo na oznámení 

Pokud jste uplatnili své právo na opravu či výmaz údajů nebo na omezení zpracování, sdělíme informace o opravě či výmazu dat nebo omezení jejich zpracování příjemcům vašich osobních údajů.

  vi.   Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo obdržet své osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo pro provádění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také na jejich předání dalšímu správci. Pokud je to technicky proveditelné, máte právo na jejich přímý převod od nás jinému správci.

  vii.    Právo na námitku 

Máte právo vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů na základě konkrétních důvodů. Pokud tomu tak je, nebudeme již dále zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže bychom mohli pro zpracování předložit legitimní důvody.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo proti tomu vznést námitku kdykoli.

  viii.    Právo na odvolání 

Máte právo kdykoli odvolat souhlas, který jste nám udělili. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

  ix.    Právo na podání stížnosti k dozorovému úřadu 

Bez ohledu na další správní nebo právní ochranu, máte právo podat stížnost ke kompetentnímu dozorovému úřadu, pokud jste přesvědčeni, že naše zpracovávání vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.

Kompetentním dozorovým úřadem pro nás je:

 Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
 Promenade 27
 91522 Ansbach, Německo

      VIII.   Přehled souborů cookies na našich webových stránkách 
    
 
Pro provoz těchto webových stránek používáme různé soubory cookies, jak je popsáno výše. Následující tabulka uvádí seznam souborů cookies, které používáme na těchto webových stránkách.

  i.    Technicky nezbytné soubory cookies  

PoskytovatelNázev souboru cookiePopisDélka uložení
SHARPCOOKIEPREFTento soubor cookies používáme k uložení vašeho nastavení souborů cookies.6 měsíců
SHARPPHPSESSIDTento soubor cookie používá skriptovací jazyk PHP pro povolení uložení proměnných hodnot relace na našem webovém serveru.Konec relace


  ii.   Sledovací soubory cookies 
PoskytovatelNázev souboru cookiePopisDélka uložení
Google_gaTento soubor cookie je součástí služby Google Analytics a používáme ho k tomu, abychom vás odlišili od ostatních.2 roky
Google_gidTento soubor cookie je součástí služby Google Analytics a používáme ho k tomu, abychom vás odlišili od ostatních a také k vygenerování statistických dat o vašem uživatelském chování.1 den
Google_gatTento soubor cookies je součástí služby Google Analytics a používá se k omezení procenta požadavků na servery Google Analytics.1 minuta

Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.