Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Polityka prywatności i plików cookie strony internetowej Administratora
  2. Obowiązek informacyjny w korespondencji elektronicznej z Administratorem

 

  1. Polityka prywatności i plików cookie strony internetowej Administratora

Podstawowe informacje

Zaufanie Użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Przygotowaliśmy niniejszy dokument, aby poinformować Państwa o zasadach gromadzenia i wykorzystywania przesyłanych danych oraz używania z plików cookie przez stronę internetową dostępną pod adresem: www.vestel-poland.com/pl/ (w dalszej części dokumentu zwana „Witryną”).

Zależy nam na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług, dlatego prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki.

Pragniemy poinformować, że jesteśmy Administratorem danych osobowych, przy czym „my” oznacza Vestel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-822) przy ul. Salsy 2 (dalej: „Gromadzącym dane”, „my” i „nasz”).

Każda osoba korzystająca z Witryny (określana dalej mianem „Użytkownika”) może skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: info@vestel-poland.com

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z Witryny automatycznie powoduje gromadzenie danych dotyczących Użytkownika. Dane te obejmują: adres IP, odwiedzane strony w Witrynie, typ przeglądarki, wersję przeglądarki, godziny odwiedzin, częstotliwość odwiedzin, kraj i miasto, w którym Użytkownik korzysta z Witryny. Powyższe dane mogą być gromadzone przez pliki cookie i rejestrowane w logach serwera. Informacje te stanowią dane statystyczne dotyczące działań podejmowanych przez naszych Użytkowników w Witrynie, ale nie można na ich podstawie nikogo zidentyfikować. Korzystanie z Witryny nie wymaga od Użytkowników podawania swoich danych osobowych. Użytkownik może przesłać swoje dane osobowe Administratorowi również elektronicznie, na adres info@vestel-poland.com

Dane przekazane nam automatycznie przetwarzane są w oparciu o nasze uzasadnione potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu. Dane przekazane nam przez samych Użytkowników przetwarzane są w celu podjęcia kroków zmierzających do zawarcia umowy, w tym kroków wymaganych przez osobę, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu rozpoczęcia i realizacji współpracy handlowej, a także na potrzeby utrzymywania kontaktów (uzasadniona potrzeba Administratora). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Przechowujemy dane osobowe Użytkownika przez wymagany okres, niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.

Dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem witryny internetowej, w toku korespondencji elektronicznej, w tym korespondencji z przedstawicielami handlowymi, na adres e-mail Administratora mogą być przekazywane odbiorcom należącym do następujących kategorii: (I) dostawcom usług zapewniającym rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom zarządzającym systemami łączności i informacji lub udostępniającym Administratorowi narzędzia komunikacji i informacji (w szczególności dostawcom usług komunikacyjnych i informacyjnych); (II) podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobiście z Administratorem; (III) współpracownikom i pracownikom Administratora.

Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do poprawiania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody dotyczącej danych przesyłanych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru w sposób zgodny z procedurą przewidzianą w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawę o ochronie danych osobowych, jeżeli stwierdzi, że naruszyliśmy powyższe przepisy.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest naszym najwyższym priorytetem i zapewniamy, stosując odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, że dane te są należycie chronione przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowaną modyfikacją.

 

Pliki cookie i inne technologie, z których korzysta Witryna

Pliki cookie zawierają dane i mają postać małych plików tekstowych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą usprawnieniu korzystania z Witryny.

Użytkownik ma możliwość kontrolowania i zarządzania zainstalowanymi plikami cookie. Jeśli jednak pliki cookie zostaną zablokowane lub usunięte, korzystanie z Witryny może być utrudnione.

Ponadto Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć na następujących stronach:

http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

 

  1. Obowiązek informacyjny w korespondencji elektronicznej z Administratorem

Administratorem danych osobowych jest Vestel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-822) przy ul. Salsy 2.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:

  • w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie umowy, w tym podjęciem kroków na wniosek podmiotu danych przed zawarciem umowy;
  • zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Administratora w celu nawiązywania kontaktu.

 

Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane odbiorcom należącym do następujących kategorii:

  • dostawcom usług zapewniającym rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom zarządzającym systemami łączności i informacji lub udostępniającym Administratorowi narzędzia komunikacji i informacji (w szczególności dostawcom usług komunikacyjnych i informacyjnych);
  • podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobiście z Administratorem;
  • podwykonawcom, współpracownikom i pracownikom.

 

Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez wymagany okres czasu, niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do poprawiania swoich danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru zgodnie z procedurą określoną w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza te przepisy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zarazem niezbędne do realizacji celów związanych z ich przetwarzaniem.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

 

-->